เศรษฐกิจทรุด มาดูกลยุทธ์รักษาธุรกิจดีกว่า

adminfinbook

? เศรษฐกิจทรุด ! ต้องปรับกลยุทธ์ แบบประคับประคอง ?

ภาวะเศรษฐกิจนั้นมักไม่มีความแน่นอน หากเราต้องพบกับปัญหาเศรษฐกิจตกตํ่าเราจะทําอย่างไรดี? เราจะประคับประคองธุรกิจอย่างไรยามเศรษฐกิจไม่ดีมีกลยุทธ์อะไรบ้างที่จะช่วยธุรกิจของเราให้เติบโตได้โดยไม่ต้องคํานึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

? กลยุทธ์ที่1 “ปรับปรุงคุณภาพสินค้าสมํ่าเสมอ”

ในภาวะที่เศรษฐกิจตกตํ่า เวลาที่ใช้ในการผลิตลดลง ก็จะเป็นโอกาสที่ดีให้ผู้ประกอบการได้หันมาพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพสินค้า และระบบการผลิตให้ดีขึ้นอย่างสมํ่าเสมอค่ะ

? กลยุทธ์ที่2 “ขายให้ถูกช่วงเวลา”

หากเกิดภาวะที่ฝืดเคือง ผู้ประกอบการอาจจะหันมาทําสินค้าประเภท “ประหยัดเงินในกระเป๋าของลูกค้า” มากขึ้น และลดสินค้าประเภทฟุ่มเฟือยลงเพื่อให้เข้ากับภาวะโดยภาพรวม และหากเศรษฐกิจกลับมาดีอีกครั้ง เราก็สามารถปรับเปลี่ยนในทิศทางที่เหมาะกับช่วงเวลาได้ค่ะ

? กลยุทธ์ที่3 “ลงทุนน้อย”

ได้แก่การทําตลาดผ่าน social network เพราะในปัจจุบันตัวเลขของลูกค้าที่หันมาใช้โทรศัพท์มือถือ smart phone หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เริ่มมีปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าหากผู้ประกอบการทําได้ถูกจุด-ถูกทาง ก็จะเกิดแรงกระเพื่อมมหาศาลและทําให้สามารถเพิ่มยอดสินค้า-บริการของเราได้แม้ในยามที่เศรษฐกิจฝืดเคือง

? กลยุทธ์ที่4 “สงบสยบความเคลื่อนไหว”

กลยุทธ์ที่ว่านี้ที่จริงก็มีมาช้านานแล้วเช่นกัน เมื่อเกิดสภาวะที่ไม่ดีตลาดฝืดเคือง การขยับขยายอะไรเกินตัวก็อาจทําให้กิจการถึงขั้นหายนะได้บางทีการอยู่นิ่ง ๆ เพื่อให้พายุผ่านไปก็เป็นอีกกลยุทธ์ที่ดีที่สุดค่ะ

?️ กลยุทธ์ที่5 “เตรียมตัวให้พร้อมทุกสถานการณ์”

การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะกับสภาพที่เป็นไปของเศรษฐกิจ สิ่งเหล่านี้จะทําให้ผู้ประกอบการมีความพร้อม “เตรียมตัวพร้อมสําหรับทุกสถานการณ์” ไม่พลาดพลั้งยามเกิดวิกฤตและสามารถคว้าโอกาสได้ยามที่ทุกอย่างกลับมาดีดังเดิมอีกครั้งค่ะ

สู้ ๆ นะคะเพื่อน ๆ เมื่อ หลังฝนซา ฟ้าก็จะใสอีกครั้งค่ะ ?

Original by Well-wisher