ถ้าอยากรวยขึ้น มีชีวิตดีขึ้น ต้องเปลี่ยนวิธีคิด

adminfinbook

ถ้าอยากรวยขึ้น มีชีวิตดีขึ้น ต้องเปลี่ยนวิธีคิด

 1. ตั้งเป้าหมายรายได้ที่ตั้งใจ
  -ตั้งตัวเลขให้ชัดเจนเพื่อให้เราวัดผลได้
  -ตั้งเป้าหมายให้ใหญ่ เพื่อท้าทายศักยภาพของตัวเรา
 2. การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด
  -update ความรู้ตลอดเวลา
 • เสพติดความรู้
  -เรียนรู้จากคนที่เก่งกว่า
 1. ตรวจสอบสถานะทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ
 • เช็กบันทึกรายรับรายจ่าย งบการเงินของเราให้เป็นปัจจุบัน
 1. จงเชื่อมั่นว่าเราสามารถมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นได้
  -ความเชื่อสำคัญที่สุด ถ้าเราเชื่อว่าชีวิตเราดีขึ้นได้ ฐานะทางการเงินดีขึ้นได้ เราจะมองหาลู่ทางเพื่อทำให้ฐานะเราดีขึ้นตามความเชื่อของเรา
 2. ต้องมีวินัยทางการเงิน
 • สิ่งสำคัญที่สุดคือวินัย ที่ต้องทำสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย
 • การลงทุนต้องใช้เงินมหาศาล

Original by “well-wisher”