?‍? มาบริหารเงินหลังเกษียณกันเถอะ ?‍?

adminfinbook

?‍? มาบริหารเงินหลังเกษียณกันเถอะ ?‍?

? 1.ตรวจสอบรายจ่าย
รายจ่ายช่วงหลังเกษียณมีเท่าไหร่ เพิ่มรายการอะไรมาบ้าง ท่องเที่ยว ทำบุญในแต่ละครั้งใช้เงินมากขนาดไหน ควรมีการจัดสรรเงิน

? 2.ใส่ใจสุขภาพ
สุขภาพดีได้แม้ว่าจะเกษียณไปแล้ว
การออกกำลังกายและควบคุมอาหารจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพระยะยาว ดีต่อกายและใจ

? 3.จัดการรายได้
ตรวจสอบเงินในกระเป๋าว่าสามารถแบ่งสรรปันส่วนเงินเพื่อใช้ในแต่ละเดือนได้เท่าไหร่

? 4.ให้ความสำคัญกับการลงทุน
ถึงอายุจะมากแล้วก็อย่าลืมลงทุน เพื่อความมั่นคงของตัวเอง แล้วควรกระจายความเสี่ยงในการลงทุนด้วย

⚖️ 5.วางแผนมรดก
จัดการสินทรัพย์ที่ตนเองมี เพื่อให้ลูกหลานได้สืบทอดไปได้อย่างไร้ปัญหา

Original by well-wisher