?เงินเดือนออกแล้ว..วางแผนยังไงดีนะ?

adminfinbook

?เงินเดือนออกแล้ว..วางแผนยังไงดีนะ?

?1. วางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
เช่น ค่ารถ ค่ากิน ค่าของใช้ จะได้มีขอบเขตในการใช้จ่าย

?2. ออมก่อนใช้
เป็นเงินออมเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินให้กับเราได้ในอนาคต

?3. แบ่งเงินออกเป็นส่วน ๆ
เช่น เก็บออม จ่ายหนี้ ใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น

?4. จ่ายหนี้สินต่าง ๆ
เพื่อที่จะได้ลดดอกเบี้ย และไม่มีประวัติการเงินเสีย ๆ

Original by well-wisher