💰 โภควิภาค4 หลักธรรมะวางแผนการเงิน 💰

adminfinbook

💰 โภควิภาค4 หลักธรรมะวางแผนการเงิน 💰

รู้แล้วถึงกับต้องอุทานว่า คุณพระ! 😯 เพราะน้อยคนนักที่จะรู้ว่าหลักคำสอนของศาสนาพุทธ เมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วได้สอนการบริหารทรัพย์เอาไว้ด้วย เพราะทรัพย์นั้นแค่มีก็ไม่เกิดประโยชน์ แต่การจัดการที่ดีต่างหากที่ทำให้เราได้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพย์

เอาล่ะ ในเมื่อใคร ๆ ก็สนใจเรื่องของธรรมะ งั้นมารู้จักกับ ‘โภควิภาค 4’ หลักเศรษฐศาสตร์สายกลางที่อาจจะทำให้ทุกคนมีสติในการบริหารทรัพย์สินการเงินกันมากขึ้น 😃

💰 ส่วนที่ 1 : 25% แรกของรายได้
เอาไว้ใช้ส่วนตัว ใช้กับคนครอบครัว และแบ่งไปทำนุบำรุงศาสนาตามกำลังศรัทธา

💰 ส่วนที่ 2 : 50% ของรายได้
ใช้กับการลงทุน และเก็บออม โดยมีการเน้นย้ำในคำสอนว่าต้องเข้าใจและชำนาญ เมื่อถึงวันที่ต้องการเงินส่วนนี้ก็จะงอกงามให้เรานำมาใช้

💰 ส่วนที่ 3 : 25% ที่เหลือ
ต้องเก็บไว้ให้อุ่นใจ เพราะยามฉุกเฉิน เช่น เจ็บป่วย ว่างงาน อุบัติเหตุ ก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนใคร มีใช้จ่ายด้วยกำลังของตัวเอง

ไม่ว่าจะผ่านมาแล้วกี่พันปีจะเห็นว่า “เรื่องเงินก็ยังเป็นสิ่งที่เราต้องวางแผนจัดการอย่างมีสติ” ถ้ามีสติก็จะใช้เงินอย่างไม่ประมาท สำหรับใครที่มองหาหลักการที่จะมาช่วยก็บริหารการเงิน ‘โภควิภาค4’ ก็เป็นอีกวิธีที่น่าสนใจ เราอยากให้ทุกคนมีแผนทางการเงินที่ดีเพื่อให้ใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์ 💰 💰

Credit : KrungthaiAXALife