? 5 เคล็ดลับ เตรียมตัวกู้ซื้อบ้าน ..?

adminfinbook

? 5 เคล็ดลับ เตรียมตัวกู้ซื้อบ้าน ..?

? 1. ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร
หลักฐานที่ใช้ในการตรวจ หรือหนังสือเดินทางของผู้กู้

?2. สร้างวินัยทางการเงินที่ดี
ฝึกวินัยในการผ่อนชำระหนี้ ให้สถาบันการเงินเห็นว่าเรามีวินัยทางการเงินที่ดี มีการผ่อนชำระตรงตามกำหนดและสม่ำเสมอ

? 3. มีเงินออม
ควรมีเงินออม เพื่อสำรองอย่างน้อย 5-15% ของราคาบ้านที่คิดจะซื้อ สำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ หรือใช้เพื่อตกแต่งบ้าน

?️ 4. เลือกบ้านที่เหมาะสมกับรายได้
ประเมินความสามารถในการซื้อบ้านว่ารายได้เท่านี้จะผ่อนบ้านได้เท่าไหร่ ธนาคารส่วนใหญ่จะให้ผู้กู้มีภาระหนี้ทั้งหมดต่อรายได้ ประมาณ 50%

? 5. เตรียมตัวให้พร้อมก่อนยื่นขอสินเชื่อบ้าน
ศึกษาข้อมูล เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านของแต่ละธนาคาร และควรเตรียมเอกสารหลักฐานสำคัญ ที่จะต้องใช้ในการยื่นกู้ให้พร้อม

Credit : SUPALAI