? “อยากรวย” ต้องทำไง ?ตอนที่ 1 ความรวยวัดกันที่ไหน?

adminfinbook

? “อยากรวย” ต้องทำไง ?ตอนที่ 1 ความรวยวัดกันที่ไหน?

คนรวย.. ใคร ๆ ก็อยากเป็น แต่ต้องมีเงินแค่ไหนและทำอย่างไรให้ไปถึงเป้าหมายคำว่า “รวย” มาหาคำตอบไปพร้อมกันดีกว่าค่ะ

? ความรวย วัดกันที่ไหน หลัก ๆ วัดได้ 2 ส่วน ได้แก่

? (1) ทรัพย์สิน : ซึ่งไม่ได้วัดแค่ใครมีมากกว่ากัน แต่ต้องหักลบด้วยหนี้สินให้เป็น “ความมั่งคั่ง” (ทรัพย์สิน – หนี้สิน) เพราะแม้มีทรัพย์สินมากไว้ต่อยอด แต่หากต้องจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน สุดท้ายเงินก็คงโตได้ไม่เต็มที่ ดังนั้นจะรวยได้นอกจากต้องมีเงินหรือทรัพย์สินให้มากแล้ว ยังต้องลดหนี้สินให้น้อยลงด้วย

? (2) รายได้ : ซึ่งไม่ได้วัดแค่ใครรายได้หรือเงินเดือนเยอะกว่ากัน แต่ต้องวัดว่ารายได้นั้นเพียงพอกับการใช้จ่ายแค่ไหน ซึ่งแบ่งได้ 2 ระดับ

   ? (2.1) อัตราส่วนความอยู่รอด = (รายได้จากการทำงาน + รายได้จากทรัพย์สิน) / รายจ่าย : เพื่อวัดว่าทุกวันนี้รายได้พอกับการใช้จ่ายไหม ถ้ามากกว่า 1 แสดงว่ามีเงินเหลือเก็บเพื่อนำไปต่อยอด แต่ถ้าน้อยกว่า 1 แสดงว่า ยังชักหน้าไม่ถึงหลังซึ่งคำว่ารวยคงอยู่อีกไกล

   ⚖️ (2.2) อัตราส่วนความมั่งคั่ง(อิสรภาพทางการเงิน) = รายได้จากทรัพย์สิน / รายจ่าย : เพื่อวัดว่าในวันที่หยุดทำงาน จะมีรายได้พอกับการใช้จ่ายไหม ถ้ามากกว่า 1 แสดงว่าแม้ไม่ทำงานก็มีเงินใช้จ่าย หรือถ้าอยากเกษียณตอนนี้ก็น่าจะทำได้ จึงอาจถือได้เป็นคน “รวย” แล้ว เพราะไม่ต้องตื่นนอนขึ้นมาแล้วยังมีเรื่องเงินทองให้กังวล

Original by “well-wisher”