?แนวทางสร้างรายได้ 50,000 บาท ต่อเดือน โดยไม่ต้องทำงาน?

adminfinbook

?แนวทางสร้างรายได้ 50,000 บาท ต่อเดือน โดยไม่ต้องทำงาน?

?ปัจจัยแรก การสร้างเงินออมเพื่อสร้างความมั่งคั่ง
การสร้างเงินออมกิดขึ้นได้จาก 2 ปัจจัย คือ
การเพิ่มรายรับกับการลดรายจ่าย
และก็ควรออมเงินทุกเดือนตามที่ตัวเองกำหนดไว้ให้ได้

?ปัจจัยที่ 2 การสร้างความมั่งคั่งด้วยการลงทุน
นำเงินมาลงทุน ซึ่งการเสี่ยงมาก โอกาสได้รับผลตอบแทนก็จะมากขึ้นตาม โดยมีวิธีลดความเสี่ยงดังนี้
1. รู้มากขึ้น : ศึกษา และทำความเข้าใจความเสี่ยง ทำให้ตัดสินใจดีขึ้น ความเสี่ยงก็ลดลง
2. วางแผนให้เหมาะสม : พิจารณารายได้ อายุ ภาระ และความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตัวเอง

?ปัจจัยที่ 3 การใช้ระยะเวลาเพื่อขยายความมั่งคั่ง
เพิ่มระยะวลาในการลงทุนเพื่อให้ถึงสู่เป้าหมาย แถมยังสามารถลดความเสี่ยงในการลงทุนด้วย

Original by “well-wisher”