? ทำไมต้องวางแผนการเงิน ?

adminfinbook

? ทำไมต้องวางแผนการเงิน ?

เพราะเงินมีบทบาทสำคัญไม่เฉพาะการเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน แต่เงินยังสามารถสะสมเป็นเครื่องวัดค่าสิ่งของต่าง ๆ เพื่อเพิ่มค่าได้ในอนาคต “การวางการเงิน” อย่างเหมาะสมจะช่วยให้เราสามารกจัดการกับเรื่องเงิน ๆ
? “เงิน” ช่วยอำนวยความสะดวกในการซื้อสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน เราจึงควรให้ความสำคัญกับการวางแผนการเงินให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีชีวิตที่ดี และมีความสุขในบั้นปลายชีวิต?

วันนี้ “well-wisher” เลยอยากจะบอกให้เพื่อน ๆ ฟังถึงความสำคัญของการวางแผนการเงินค่ะ

อาจเป็นเพราะคนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับ “การใช้เงิน” ก่อนที่จะ “หาเงินได้” โดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้เงินเราตั้งแต่เด็ก เรามีความสุขจากการใช้จ่ายทั้งที่ยังหาเงินไม่ได้ ต่อมาเมื่อเราหาเงินได้การจากทำงาน ปัญหาทางการเงินจึงเกิดขึ้น เพราะว่าการหาเงินได้มากขึ้น จะสร้างความสุข ความสะดวกสบาย ในชิวิตได้มากขึ้นแต่กลายเป็นว่าเงินที่ได้เพิ่มขึ้น ก็ไม่เคยเพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเลย
ซึ่งสาเหตุที่เรามีปัญหาทางการเงินก็เพราะ
..การไม่รู้จักบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของตัวเองให้เหมาะสมกับเงินที่หามาได้
..การใช้เงินโดยไม่มีเป้าหมายการเงินอย่างหมาะสม
..การไม่รู้จักในการเก็บรักษา และเพิ่มมูลค่าของเงิน รวมทั้งความไม่มีวินัยทางการเงิน ทำให้เราต้องทำงานหนักไปตลอดทั้งชีวิตพียงเพื่อไห้มีเงินใช้จ่ายเฉพาะหน้า

การวางแผนการเงินเป็นทักษะชีวิต ? ที่จำเป็นสำหรับทุกคน เราควรมีความเข้าใจในการวางแผนการเงิน ของตนเองอย่างรอบด้านทั้งในการหาเงิน การใช้เงิน การเก็บรักษาและการเพิ่มมูลค่าเงินอย่างชาญฉลาด ที่สำคัญเราต้องลงมือปฏิบัติ เพื่อสร้างนิสัยทางการเงินที่ดี ใครอยากสบายทั้งในวันนี้และวันหน้าคงต้องเริ่มวางแผนการเงินตั้งแต่เดี๋ยวนี้

เพื่อน ๆ ล่ะ….คิดจะวางแผนการเงินบ้างหรือยัง?

Original by “well-wisher”