⏱️ ถึงเวลาเริ่มต้นวางแผนการเงินกันแล้วหรือยัง??? ⏱️

adminfinbook

⏱️ ถึงเวลาเริ่มต้นวางแผนการเงินกันแล้วหรือยัง??? ⏱️

เศรษฐกิจบ้านเมืองทุกวันนี้น่าเป็นห่วง.. เราควรจัดการการเงินเพื่ออนาคตแล้วหรือยัง ..“การวางแผนการเงิน” นอกจากจะช่วยให้เรามองเห็นอนาคตได้ชัดเจนขึ้น ยังช่วยสร้างความมั่งคั่งให้กับการเงินของเราอีกด้วย และการเริ่มต้นก็ไม่ยากอย่างที่คิด วันนี้ “well-wisher” จะมาช่วยเพื่อน ๆ วางแผนให้ง่ายขึ้น เริ่มตั้งแต่การวางแผนเกษียณไปจนถึงวิธีการคำนวณต่าง ๆ จะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะ

✅ เริ่มจากแผนเกษียณ เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม
โดยคำนวณจากอายุปัจจุบัน ช่วงอายุที่จะเกษียณ เงินเดือนที่ต้องการใช้ และมาคำนวณรายรับ-รายจ่าย เพื่อหาตัวช่วยที่จะสร้างผลตอบแทนให้ถึงเป้าหมายที่เราวางไว้ เรียกว่าครบถ้วนทุกขั้นตอน

✅ เช็กสุขภาพการเงินในแต่ละเดือน
เพื่อคำนวณก่อนการใช้จ่ายเงินก้อนใหญ่ ว่าเราไหวรึเปล่า โดยคำนวณจากรายรับ-รายจ่าย สินทรัพย์ และหนี้สินทั้งหมดที่เรามี

✅ วางแผนออมเงินตามเป้าหมายของเรา
สำหรับการใช้จ่ายเงินก้อนใหญ่ในอนาคต เช่น ดาวน์บ้าน ดาวน์รถ ผ่อนคอนโด เราสามารถใช้แอพลิเคชั่น ช่วยคำนวณได้อย่างละเอียดยิบ

✅ สร้างวินัยการเงินเพื่อปลดหนี้
จะช่วยให้เราวางแผนจัดการหนี้แต่ละก้อนได้ง่ายขึ้น โดยคำนวณจากรายรับ-รายจ่ายเบื้องต้น

✅ ออมเงินเพื่อการศึกษาของลูก ๆ
สำหรับพ่อแม่มือใหม่ที่ต้องการคำนวณค่าเล่าเรียนให้ลูก ๆ ให้ประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนจนเรียนจบว่าต้องออมเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอ สะดวกและง่ายมาก ๆ เลยค่ะ

เมื่อมีตัวช่วยวางแผนการเงินที่ครบรอบด้านอยู่ใกล้ตัวขนาดนี้ เพื่อน ๆ อย่าปล่อยให้เรื่องเงินมาเป็นปัญหาในอนาคตของตัวเองกันนะคะ ดังนั้น เรามาเริ่มต้นวางแผนการเงินล่วงหน้ากันตั้งแต่วันนี้ดีกว่าค่ะ

Original by “well-wisher”