?Money Summary?

adminfinbook

?Money Summary?

“มีทางเลือกเดียว = ไม่มีทางเลือก”
สถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมาทำให้ได้รู้ว่า…รายได้หลายทาง ไม่ใช่ “ทางเลือก”
แต่เป็น “ทางรอด” ของใครหลายคน

“well-wisher” เชื่อว่า….รายได้หลายทาง ย่อมดีกว่าทางเดียว เหมือนเราเปิดก๊อกน้ำพร้อมกันหลาย ๆ อัน มันย่อมทำให้น้ำเต็มเร็วกว่าการเปิดแค่อันเดียว

หนังสือ “Money Summary” ได้บอกถึงไอเดียการหารายได้เสริม แบบ “Money Coach” ไว้ว่า…

“รายได้” เริ่มต้นจากการ “สร้างประโยชน์” ให้ผู้คน

โดยสามารถมองหารายได้เสริมได้จาก
⚒️ 1. ความรู้/ทักษะ
ที่มาจากการเรียน การอบรม หรือประสบการณ์

? 2. งานอดิเรก/ความถนัด
สิ่งที่ชอบทำ หรือคนอื่นชอบมาขอให้เราช่วย

? 3. สายสัมพันธ์/เครือข่ายคนรู้จัก
ต่อยอดจากธุรกิจของเพื่อน หรือคนรู้จัก

?️ 4. ไอเดีย/การสังเกต
มองหา “ปัญหา” แล้วคิดวิธีแก้ปัญหาที่ตอบโจทย์

แก้ปัญหาอะไร -> ให้ใคร -> ประโยชน์ที่เขาได้ -> เกิดเป็นรายได้

ทุกคนล้วนมีความสามารถบางอย่างที่แก้ปัญหา หรือช่วยเหลือใครสักคนให้เขาได้ประโยชน์ได้ และหากมันดีพอ “รายได้” ก็จะตามมาเอง

ลองให้โอกาสตัวเองในการค้นหาความสามารถที่ช่วยเพิ่มรายได้และสิ่งสำคัญคือ “การลงมือทำ” เพราะหากหาเจอแล้วแต่ไม่ทำ ก็คงไม่มีทางที่รายได้จะเกิดขึ้น เห็นด้วยไหมคะ ^_^

Original by “well-wisher”