? หมดปัญหาเงินขาดมือด้วยเทคนิคบริหารเงินสไตล์ ‘มนุษย์ฟรีแลนซ์’ ?

adminfinbook

? หมดปัญหาเงินขาดมือด้วยเทคนิคบริหารเงินสไตล์ ‘มนุษย์ฟรีแลนซ์’ ?

รายได้ไม่สม่ำเสมอ ยิ่งต้องมีวินัยในการออม “มีมากออมมาก มีน้อยออมน้อย” โดยการแบ่งเงินออมเป็น 3 กอง

? กอง 1 เงินสำรองฉุกเฉิน
ออม 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน
เพื่อเก็บไว้ใช้ช่วงไม่มีรายได้แต่ยังมีรายจ่าย เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าโทรศัพท์ ค่าเบี้ยประกัน

? กอง 2 เงินสำรองด้านสุขภาพ
แบ่งเงินบางส่วนซื้อประกัน เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงต่าง ๆ

? กอง 3 เงินช่วยทำงาน
แบ่งเงินมาลงทุนในกองทุนรวมสร้างโอกาสให้เงินออมงอกเงย ช่วยเพิ่มรายได้อีกทาง แถมมีผู้เชี่ยวชาญ ช่วยบริหารเงินให้ด้วย
อิสระทางอาชีพ…ด้วยอิสรภาพทางการเงิน

กองทุนรวม เริ่มง่าย ใช้เงินน้อย

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www. setinvestno .com