? นานาเหตุผล ที่เราทุกคนควรวางแผนการเงิน ?

adminfinbook

? นานาเหตุผล ที่เราทุกคนควรวางแผนการเงิน ?

ทำไมเราทุกคนต้องวางแผนการใช้เงิน มีความจำเป็นมากแค่ไหน แล้วถ้าเราไม่วางแผนจะเป็นอะไรไหม? วันนี้ “well-wisher” ขอพาไปดูนานาเหตุผลที่เราทุกคนควรวางแผนการเงิน

  1. ? ได้รู้สถานะหนี้ของตัวเอง ช่วยให้เราจัดการใช้จ่ายหนี้ได้ตรงเวลา และไม่สร้างหนี้เกินตัว ถ้าเราไม่เคยเช็กสถานะหนี้ของตัวเองเลย อาจทำให้เรามีหนี้มากจนไม่สามารถจ่ายได้ไหว
  2. ? วางแผนอนาคตได้ชัดเจนขึ้น เพื่อที่จะได้ตั้งเป้าการออมเงิน ตั้งเป้าการเก็บออมเพื่อต่อยอดเงิน เอาไปทำสิ่งที่คุณต้องการได้มากยิ่งขื้น
  3. ? สร้างความมั่นคงในชีวิต หากเราได้วางแผนการเงิน มีการเก็บออม รวมถึงมีการลงทุนระยะยาว จะช่วยให้สถานะการเงินของเราอยู่ในเกณฑ์เขียว ทำให้เรามีเงินใช้จ่ายอย่างไม่ขัดสน
  4. ? พร้อมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้เสมอ หากเราวางแผนการเงินเป็นอย่างดี และมีการออมเงินต่อเนื่อง มีทั้งการออมกันไว้สำหรับสำรองฉุกเฉิน หรือออมระยะสั้น จะทำให้เรามีเงินสำรองฉุกเฉินไว้ใช้ได้ระยะยาว แต่ถ้าเราไม่ได้วางแผนตรงนี้ไว้ อาจจะทำให้เราล้มแล้วเจ็บตัวได้

Original by “well-wisher”