พ่อรวยสอนลูก ภาค 7

adminfinbook

พ่อรวยสอนลูก ภาค 7

ตอนที่สิบ
ข้อควรทำ ?

บางคนคิดแต่ไม่ทำ บางคนชอบทำโดยไม่คิด คุณควรจะอยู่ตรงกลาง

1) หยุดทุกอย่างแล้วพิจารณาว่าอะไรทำไปแล้วได้ผล อะไรทำไปแล้วไม่ได้ผล
2) มองหาความคิดใหม่ ๆ
3) หาคนที่มีประสบการณ์ หรือที่เคยลงทุนแบบที่คุณสนใจ
4) สมัครเข้าสัมมนา อบรม หรือเรียนพิเศษ
5) เสนอราคา เพิ่มทางถอยไว้ด้วย ‘ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของหุ้นส่วน’
6) เดิน วิ่งออกกำลัง หรือขับรถยนตร์ ผ่านบางพื้นที่สักเดือนละครั้ง เพื่อดูการเปลี่ยนแปลง
7) ผมมองหาคนต้องการซื้อก่อน แล้วจึงมองหาคนต้องการขาย
8) ลงมือทำได้แล้ว

และนี่ก็คือสรุปเนื้อหาทั้งหมดของหนังสือพ่อรวยสอนลูกค่ะ ?