?สอนเด็กให้รู้ค่าของเงิน?

adminfinbook

?สอนเด็กให้รู้ค่าของเงิน?

? 1. เปิดบัญชีเงินฝากและตั้งยอดออมให้ลูก
สอนให้ออมเพื่อใช้ในโอกาสต่อไป

? 2. ให้ลูกมีส่วนร่วม
ให้ลูกมีส่วนในการบริหารการเงิน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เช่น ขอความคิดเห็นในการซื้อของเล่น เสื้อผ้า ของใช้ภายในบ้าน เป็นต้น

? 3. ให้ลูกมีประสบการณ์จากการทำงาน ให้ค่าตอบแทนเล็กน้อยในการช่วยงานบ้าน

? 4. ฝึกลูกบริหารเงินเอง
สอนเรื่องแผนการใช้จ่าย เช่น เก็บเงินที่เหลือรายสัปดาห์ เพื่อซื้อของเล่น

? 5. สอนลูกให้รู้จัก “การให้”
เช่น การทำบุญ บริจาค

? 6. แนะนำให้ลูกรู้จักระบบธนาคาร
เปิดบัญชีเพื่อเป็นแรงจูงใจ สร้างความภาคภูมิใจ

? 7. พ่อแม่ควรทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย
และควรชักชวนให้ลูกทำตาม เพื่อสร้างวินัยในการใช้เงิน

Credit : Menituachon Hraecinoanute