👶สอนเด็กให้รู้ค่าของเงิน👶

adminfinbook

👶สอนเด็กให้รู้ค่าของเงิน👶

📀 1. เปิดบัญชีเงินฝากและตั้งยอดออมให้ลูก
สอนให้ออมเพื่อใช้ในโอกาสต่อไป

📀 2. ให้ลูกมีส่วนร่วม
ให้ลูกมีส่วนในการบริหารการเงิน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เช่น ขอความคิดเห็นในการซื้อของเล่น เสื้อผ้า ของใช้ภายในบ้าน เป็นต้น

📀 3. ให้ลูกมีประสบการณ์จากการทำงาน ให้ค่าตอบแทนเล็กน้อยในการช่วยงานบ้าน

📀 4. ฝึกลูกบริหารเงินเอง
สอนเรื่องแผนการใช้จ่าย เช่น เก็บเงินที่เหลือรายสัปดาห์ เพื่อซื้อของเล่น

📀 5. สอนลูกให้รู้จัก “การให้”
เช่น การทำบุญ บริจาค

📀 6. แนะนำให้ลูกรู้จักระบบธนาคาร
เปิดบัญชีเพื่อเป็นแรงจูงใจ สร้างความภาคภูมิใจ

📀 7. พ่อแม่ควรทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย
และควรชักชวนให้ลูกทำตาม เพื่อสร้างวินัยในการใช้เงิน

Credit : Menituachon Hraecinoanute