? “มูลค่าทรัพย์สิน” คือมาตรวัดความมั่งคั่งที่แท้จริง ?

adminfinbook

? “มูลค่าทรัพย์สิน” คือมาตรวัดความมั่งคั่งที่แท้จริง ?

จากหนังสือ “ถอดรหัสลับสมองเงินล้าน” ได้กล่าวว่า 4 ปัจจัย ที่กำหนดมูลค่าทรัพย์สินเปรียบเหมือนล้อรถยนต์ทั้ง 4 ล้อ

⚖️ 1. รายได้ : มี 2 รูปแบบ

1.1 รายได้จากการทำงาน
ต้องใช้แรงงานและเวลาแลกมา
จะมีคุณค่าเมื่อนำเงินที่ได้ไปเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าทรัพย์สิน

1.2 รายได้งอกเงย
เป็นรายได้ที่ไม่ต้องลงแรงทำงาน
มาจากการให้เงินไปทำงานแทนเรา

? 2. เงินเก็บ (เงินออม)
แบ่งเงินจากรายได้
นำไปลงทุนให้งอกเงย

? 3. การลงทุน
ยิ่งลงทุนได้ดีเท่าไหร่ เงินของคุณก็จะงอกเงยและเพิ่มพูนมากขึ้น มูลค่าทรัพย์สินก็ยิ่งสูงขึ้น

? 4. วิถีชีวิตที่เรียบง่าย

การมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายจะช่วยให้มีเงินเหลือเก็บออมมากขึ้น

ที่มา : หนังสือ “ถอดรหัสลับสมองเงินล้าน” เขียนโดย T. Harv Eker