?‍?‍?? เรื่องต้องรู้ ก่อนกู้ร่วมซื้อบ้าน ??‍?‍?

adminfinbook

?‍?‍?? เรื่องต้องรู้ ก่อนกู้ร่วมซื้อบ้าน ??‍?‍?

“ผู้กู้ร่วมซื้อบ้าน …เป็นใครได้บ้าง”
โดยทั่วไปกำหนดว่าผู้กู้ร่วม ต้องมีสายโลหิตเดียวกัน หรือมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ

 • ผู้ที่มีนามสกุลเดียวกัน ?
  อาจเป็นสามีภรรยา พี่น้อง พ่อ/ แม่กับลูก รวมทั้งเป็นญาติกันโดยมีนามสกุลเดียวกัน
 • พี่น้องท้องเดียวกันแต่คนละนามสกุล ?
  ก็สามารถกู้ร่วมกันได้ เพียงแต่แสดงทะเบียนบ้านหรือสูติบัตรที่ระบุว่าพ่อแม่เดียวกัน
 • กรณีสมรสไม่จดทะเบียน ?
  ก็แสดงหลักฐาน เช่น ภาพถ่ายงานแต่ง การ์ดงานแต่ง หรือการมีบุตรร่วมกัน

กรรมสิทธิ์ในอสังหาฯ เป็นของคนเดียว หรือ หลายคน
การกู้ร่วมซื้อบ้านทำได้ 2 แบบ

1.การใส่ชื่อคนเดียวเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
แต่เวลากู้ยืมใช้หลายคนมากู้ร่วม ?️

2.การกู้ร่วมโดยใส่ซื่อผู้กู้ร่วมทุกคน
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิร่วมกัน ?

ส่วนใหญ่แล้วผู้กู้จะเลือกแบบที่สอง เพราะผู้กู้ทุกคนมีกรรมสิทธิ์ในบ้านหรืออสังหานั้นร่วมกัน แต่การถือกรรมสิทธิ์ร่วมมีเรื่องที่ต้องคำนึงคือ หากต้องการขายบ้านหรืออสังหาฯ นั้น จะทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับการยินยอมจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมทุกคน

สิทธิประโยชน์ด้านภาษี ?

จากดอกเบี้ยจ่าย ลดหย่อนอย่างไร
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้บ้านสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีภาษี

 • กรณีของการกู้เดี่ยว
  สิทธิลดหย่อนภาษีจากดอกเบี้ยบ้านจะเป็นของผู้กู้เพียงผู้เดียว

-กรณีของการกู้ร่วม
กรณีกู้ร่วมสองคนก็คือหารครึ่งนั่นเอง ให้หารเฉลี่ยตามจำนวนผู้กู้

เครดิต www.reviewyourliving.com