? การบริหารความมั่งคั่ง หรือ Wealth Management ?

adminfinbook

? การบริหารความมั่งคั่ง หรือ Wealth Management ?

ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

1.การสร้างความมั่งคัง หรือ Wealth Creation ? ผ่านการวางแผนรายได้ ค่าใช้จ่าย หรือก็คือการทำบัญชีรายรับ รายจ่ายนั่นเอง ในแผนนี้เราต้องรู้ว่า เรามีรายได้เท่าไหร่ เป็นรายได้จากช่องทางไหนบ้าง มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ และที่สำคัญเรามีเงินออมเหลือมั้ย เพราะอย่าลืมนะคะว่า ‘เงินออม คือจุดตั้งต้นของ ‘ความสำเร็จทางการเงิน’

นอกจากนี้ในแผนค่าใช้จ่าย จะมีการพูดถึงการบริหารสภาพคล่อง ด้วยค่ะ ซึ่งเราควรมีสภาพคล่องอย่างน้อย 3 – 6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน เผื่อ worst case ถูก lay off กะทันหัน อย่างน้อยที่สุดคุณก็จะมีเงินไว้ใช้จ่ายประมาณ 3 – 6 เดือนเพื่อให้คุณสามารถหางานใหม่ได้โดยที่ชีวิตไม่ได้ยากลำบากจนเกินไป ทว่าเราไม่ควรมีเงินสภาพคล่องมากเกินกว่านี้ เพราะส่วนใหญ่เราจะเก็บเงินเพื่อสภาพคล่องไว้ที่บัญชีออมทรัพย์ ซึ่งอย่างที่รู้ ๆ กันได้ดอกเบี้ยถูกแสนถูก ดังนั้นเงินส่วนเกินจากสภาพคล่อง เราต้องนำมาบริหารจัดการให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่านั้นค่ะ

2.การปกป้องความมั่งคั่ง หรือ Wealth Protection ?️ ผ่านการวางแผนประกันภัย และแผนเกษียณอายุ

ทำไมเราต้องวางแผนประกันภัย เพราะเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่าง ๆ (เช่น เจ็บไข้ได้ป่วย ประสบอุบัติเหตุ) จะเป็นตัวการทำลายเงินออม หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่าง ๆ ข้างต้น แล้วเราไม่ได้มีการทำประกันที่มากพอ ก็เป็นตัวเราเองนั่นแหละที่ต้องควักเงินของเราออกมาเพื่อรับผิดชอบในความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ซึ่งหากผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าที่คาด ก็อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อฐานะการเงินของเรา และทำให้เราไม่สามารถไปถึงเป้าหมายทางการเงินอื่น ๆ ตามที่เราตั้งใจไว้ก็เป็นได้

ส่วนการวางแผนเกษียณอายุ ก็เป็นหนึ่งในการปกป้องความมั่งคั่ง เพื่อให้มั่นใจว่าความมั่งคั่งของเราที่เราสร้างไว้ตอนที่เรามีแรงทำงาน จะคงอยู่ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่เราเกษียณอายุ

3.การสะสมความมั่งคั่ง หรือ Wealth Accumulation ? ผ่านการวางแผนภาษี และการวางแผนการลงทุน หากเรามีการวางแผนภาษีที่เหมาะสม เราจะสามารถเปลี่ยนค่าใช้จ่ายทางภาษีให้เป็นเงินออม ส่วนการวางแผนการลงทุน ก็เป็นการต่อยอดความมั่งคั่ง ให้เงินทำงานนั่นเอง

4.การส่งมอบความมั่งคั่ง หรือ Wealth Distribution ? ผ่านการวางแผนมรดก เพื่อให้มั่นใจว่าความมั่งคั่งที่เราได้สะสมมามีการส่งมอบไปถึงลูกหลานอย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามเจตนารมณ์ที่เราตั้งใจไว้

Credit : set.or.th