? 12 ข้อคิด เพื่อชีวิตการเงินที่มั่นคง ?

adminpersonalfin

? 12 ข้อคิด เพื่อชีวิตการเงินที่มั่นคง ?

12 ข้อคิด เพื่อชีวิตการเงินที่มั่นคง เป็นข้อคิดที่อยู่บนปฏิทินปีนี้จากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่ง “well-wisher”ได้รับมา เห็นแล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์มาก ๆ จึงนำมาแบ่งปันโดยหวังว่าจะเป็นตัวช่วยให้เพื่อน ๆ ทุกคน สามารถบรรลุเป้าหมายการเงินที่ตั้งไว้ได้นะคะ

? 1.เริ่มต้นก้าวแรกด้วย “เป้าหมาย” : ตั้งเป้าหมายการเงินให้ชัดเจน

เริ่มต้นก้าวแรกอย่างมั่นคง ด้วยการตั้งเป้าหมายการเงินที่ชัดเจน วัดผลได้ รู้วิธีทำให้สำเร็จ ไม่เพ้อฝัน และมีกรอบเวลาที่แน่ชัด

? 2.ชีวิตการเงินดีต้อง “วางแผน” : วางแผนการเงินเป็นเรื่องของคนทุกวัย

ปลูกฝังนิสัยการเงินที่ดีแต่เด็ก แยกแยะได้ว่าอะไรจำเป็น โตเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช้จ่ายตามกระแส สร้างความมั่นคงให้ชีวิตตนเองและครอบครัว และก้าวสู่วัยเกษียณอย่างสบายใจ

? 3.เริ่มความมั่นคงทางการเงินด้วย “การออม” : ออมอย่างน้อย 1 ใน 4 ของรายได้ต่อเดือน

ออมก่อนใช้อย่างน้อย 1 ใน 4 ของรายได้ต่อเดือน ไม่ว่าจะเป็นการออมเผื่อกรณีฉุกเฉิน ออมเพื่อเติมฝัน ออมเพื่อวันเกษียณ หรือออมเพื่อการลงทุน และอาจออมในผลิตภัณฑ์เพื่อการออมรูปแบบอื่นนอกจากเงินสด

☺️ 4.ตั้งรับเผื่อ “ฉุกเฉิน” : ออมไว้ 3-6 เท่า ของรายจ่ายต่อเดือน

เงินออมเผื่อฉุกเฉิน เป็นเงินออมก้อนแรกที่ควรมี เผื่อเหตุการณ์ไม่คาดคิด ไม่ว่าจะเจ็บป่วยหรือตกงาน ควรออมไว้ 3-6 เท่าของรายจ่ายต่อเดือน และเก็บไว้ในบัญชีที่พร้อมใช้ได้ทันที

? 5.ตั้งสติก่อน “ใช้จ่าย” : จำเป็นแน่ ๆ หรือแค่อยากได้

ตั้งสติก่อนใช้จ่าย เสริมด้วยการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย แยกจำเป็นหรืออยากได้ เพื่อหาและอุดรูรั่วในกระเป๋า ช่วยให้อนาคตการเงินที่สดใสเป็นจริงได้เร็วขึ้น

? 6.ฉุกคิดก่อน “เป็นหนี้” : คุมภาระหนี้ไม่ให้เกิน 1 ใน 3 ของรายได้ต่อเดือน

คิดจะเป็นหนี้ต้องรอบคอบ มองให้ออกว่าเป็นหนี้ดีที่ช่วยสร้างรายได้และความมั่นคง เช่น การศึกษา ประกอบธุรกิจ หรือที่อยู่อาศัย หรือ หนี้พึงระวัง ที่เกิดจากการกู้เพื่อซื้อของที่อยากได้ อาจสร้างสุขแต่ไม่ช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋า และควรควบคุมภาระหนี้แต่ละเดือนไม่ให้เกิน 1 ใน3 ของรายได้ต่อเดือน

? 7.คิดก่อน “ค้ำ” : ก่อนค้ำใคร คิดให้รอบคอบ

เลี่ยงการค้ำประกันที่ไม่จำเป็น ก่อนจะค้ำประกันใครต้องคิดให้รอบคอบ ศึกษาข้อกฎหมายและสาระสำคัญให้เข้าใจ และสามารถทำข้อตกลง กำหนดเพดานค้ำประกันได้ เมื่อเกิดปัญหาจะได้ผ่อนหนักเป็นเบา

? 8.เพราะเรื่อง “ไม่คาดคิด” อาจเกิดขึ้นได้ : ประกันช่วยลดความกังวลและความไม่แน่นอนทางการเงิน

เรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอ เช่น การเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ การทำประกันสามารถลดความกังวลกับความไม่แน่นอนของความเสี่ยงต่าง ๆ แต่ควรนึกถึงภาระค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึ้นจากการทำประกัน ควบคู่กับการพิจารณาเงื่อนไขความคุ้มครองให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ

? 9.การ “ลงทุน” ทางเลือกเพิ่มพูนความมั่งคั่ง : ศึกษาเงื่อนไขและความเสี่ยงก่อนลงทุน

การลงทุนเป็นทางเลือกในการเพิ่มพูนความมั่งคั่ง โดยควรศึกษาเงื่อนไขและความเสี่ยงให้เข้าใจก่อนลงทุนครั้ง รู้จักแบ่งสัดส่วนและกระจายการลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

? 10.”รู้ทัน” ภัยทางการเงิน : เพิ่มความระมัดระวังในการทำธุรกรรมการเงิน

ภัยทางการเงินมีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น จนอาจทำให้เราตกเป็นเหยื่อกลุ่มมิจฉาชีพที่ใช้กลโกงในรูปแบบใหม่ ๆ โดยเฉพาะในโลกไซเบอร์ เราควร คิด ก่อน คลิก เพิ่มความระมัดระวังในการทำธุรกรรมการเงิน และรู้เท่าทันภัยการเงิน

? 11.วางแผนการเงินไปพร้อมกับเรื่อง “ภาษี” : รู้ค่าลดหย่อนและสิทธิทางภาษี

การจ่ายภาษีเป็นหน้าที่ของทุกคนที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ควรวางแผนชำระภาษีให้ถูกต้อง เริ่มเรียนรู้ประเภทรายได้ รู้จักค่าลดหย่อนและสิทธิทางภาษี ก็จะมีส่วนช่วยให้การวางแผนการเงินเป็นไปอย่างราบรื่น

? 12.”เกษียณสุข” ทุกคนมีโอกาส : เตรียมพร้อมชีวิตการเงินหลังเกษียณแต่เนิ่น ๆ

อยากเกษียณอย่างไร้กังวล ต้องเริ่มทำตั้งแต่วันนี้ โดยคำนวณเงินที่ต้องการใช้ด้วยสูตร ค่าใช้จ่ายต่อเดือน x 12 x จำนวนปีที่คาดว่าจะมีชีวิตอยู่หลังเกษียณ เราก็จะรู้จำนวนเงินที่ต้องวางแผนออมไว้ เพื่อใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างมีความสุข

Credit : ปฏิทินปีนี้จากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)