🥰 แยกเงินเป็น 4 บัญชี ดีต่อใจ 🥰

adminpersonalfin

🥰 แยกเงินเป็น 4 บัญชี ดีต่อใจ 🥰

🧧1. บัญชีเงินเก็บ (เงินออมฉุกเฉิน)
เก็บออมก่อนใช้ สำรองเงินส่วนนี้ไว้ เมื่อคราวจำเป็น

🪆 2. บัญชีค่าใช้จ่ายส่วนตัว
แบ่งเงินออกมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ทั้งรายจ่ายประจำที่ต้องจ่ายทุกเดือน และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

🪅 3. บัญชีลงทุนเพื่ออนาคต
ให้เงินทำงานสร้างผลตอบแทนให้มากขึ้น ในรูปแบบการลงทุน

🎁 4. บัญชีเติมฝัน
แบ่งเงินส่วนหนึ่ง ใช้ที่ตัวเองมีความสุข เช่น เพื่อการศึกษา พัฒนาตัวเอง เพื่อการให้ เพื่อท่องเที่ยว เพื่อสิ่งที่อยากทำ

Original by “well-wisher”