🥍 4 หลุมพรางแผนเกษียณ 🥍

adminpersonalfin

🥍 4 หลุมพรางแผนเกษียณ 🥍

🏸1.ผัดไปก่อน
ทำให้เริ่มวางแผนเกษียณช้าไป

🏏2.ติดใช้สวัสดิการ
ลืมคิดว่าเกษียณเมื่อไหร่..หมดสิทธิ์ใช้เมื่อนั้น

🏑3.คำนวณผิด
คำนวณเงินที่ต้องเก็บไว้ใช้หลังเกษียณน้อยเกินไป

🏒4.อิงครอบครัว
หวังพึ่งลูกหลานมาเลี้ยงดู

เครดิต : ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย