? 4 หลุมพรางแผนเกษียณ ?

adminpersonalfin

? 4 หลุมพรางแผนเกษียณ ?

?1.ผัดไปก่อน
ทำให้เริ่มวางแผนเกษียณช้าไป

?2.ติดใช้สวัสดิการ
ลืมคิดว่าเกษียณเมื่อไหร่..หมดสิทธิ์ใช้เมื่อนั้น

?3.คำนวณผิด
คำนวณเงินที่ต้องเก็บไว้ใช้หลังเกษียณน้อยเกินไป

?4.อิงครอบครัว
หวังพึ่งลูกหลานมาเลี้ยงดู

เครดิต : ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย