? 5 นิสัยการเงินพัง ๆ ที่ต้อง Delete ทิ้ง ?

adminpersonalfin

? 5 นิสัยการเงินพัง ๆ ที่ต้อง Delete ทิ้ง ?

มาสำรวจตัวเองกันดีกว่า ว่าเรามีนิสัยการเงินที่ควรลบมันทิ้งไปอยู่หรือไม่ เมื่อสำรวจตัวเองเสร็จแล้ว กลับกลายเป็นว่านิสัยการเงินแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่แก้ยากเลย แต่มันคือความเคยชินที่เราละเลย เราจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ เป็นคนที่ตั้งใจ และพร้อมจะ Delete นิสัยการเงินพัง ๆ เพื่อชีวิตที่ดี

? 1. ไม่วางแผนการเงิน
นิสัยที่ไม่มีเป้าหมายทางการเงิน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อาจส่งผลให้เกิดความไม่มั่นคงในการเงินในอนาคต และจะเห็นผลได้ชัด หากถึงวัยเกษียณแล้วแต่เงินไม่พอใช้

? 2. ใช้จ่ายไม่รอบคอบ
นิสัยการได้เงินมาเท่าไหร่ก็ใช้ไปเท่าที่มี ไม่รู้ว่าแต่ละเดือนใช้ไปกับอะไร ไม่มีการควบคุมหรือการหาสมดุลระหว่างรายได้กับรายจ่าย ทำให้เกิดความสับสนในการบริหารเงิน เงินหมดไปกับเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ โดยไม่รู้

? 3. ยืมเงินตัวเอง
นิสัยการใช้เงินโดยยืมเงินออมหรือเงินสะสมที่มีอยู่จากตัวเอง ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่เสถียรในการเงินทำให้เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ไม่ก้าวไปข้างหน้าสักที เผลอ ๆ อาจเดินถอยหลัง

? 4. ใช้บัตรเครดิตจ่ายขั้นต่ำ
นิสัยในการใช้บัตรเครดิตโดยการรูดเต็มหรือรูดผ่อน และเลือกการจ่ายหนี้ขั้นต่ำอีก นั่นอาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการทับทบหนี้สินในระยะยาวโดยไม่รู้ตัว เพราะอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตสูงมาก โดยทั่วไปจะอยู่อัตรา 16% ต่อปี และยังถูกคำนวณเป็นรายวันอีกด้วย

? 5. การไม่ออมเงินหรือลงทุน
นิสัยที่มีผลกระทบต่อการเตรียมความพร้อมทางการเงินในอนาคต หากไม่มีเงินสำรองเก็บหรือออมไว้ เวลามีเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินด่วน เช่น ป่วยเข้าโรงพยาบาล หรือลาออกจากงาน ก็อาจจะทำให้การเงินขาดสภาพคล่อง จนต้องไปกูหนี้ยืมสินได้

Original by well-wisher