5 เหตุผลหลัก ๆ ที่ทำให้ไม่มีเงินใช้หลังเกษียณ

adminpersonalfin

5 เหตุผลหลัก ๆ ที่ทำให้ไม่มีเงินใช้หลังเกษียณ

 1. ไม่รีบ
  เพราะเชื่อว่าการเก็บเงินเพื่อใช้หลังวัยเกษียณเป็นเรื่องที่ไม่ต้องเร่งรีบ ทำให้หลายคนมักเริ่มต้นเก็บเงินเมื่ออายุเข้าหลัก 40 ไปแล้ว หรือบางคนก็ล่วงเลยไปถึงอายุ 50 ทำให้เก็บเงินเกษียณไม่ทัน
 2. มั่นใจ
  หลายคนเชื่อว่าการออมเงินผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และเมื่อทำงานและเป็นสมาชิกกองทุนดังกล่าวจนครบตามเงื่อนไขก็จะได้รับเงินเพียงพอ และสามารถเลี้ยงชีพหลังวัยเกษียณได้อย่างสบาย แต่ความจริงแล้วอาจไม่เพียงพอ เพราะทุกวันนี้หรือในอนาคต ภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 3. ให้ลูกหลานเลี้ยง
  เชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่ไม่วางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ เพราะเชื่อว่าลูกหลานจะเลี้ยงดูไปตลอด
 4. ลืมเงินเฟ้อ
  หลายคนวางแผนเก็บเงินเพื่อเตรียมใช้หลังวัยเกษียณอย่างเป็นขั้นเป็นตอน แต่ลืมนึกถึงเรื่องเงินเฟ้อ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ ทำให้มูลค่าเงินในอนาคตหดหายไปอย่างมาก
 5. หนี้ท่วมหัว
  ก่อนวันเกษียณ หนี้สินยังท่วมหัว เช่น หนี้บ้าน หนี้รถ หนี้บัตรเครดิต สุดท้ายก็ต้องนำเงินก้อนสุดท้ายที่เก็บเอาไว้ไปใช้หนี้ หลายคนใช้นี้จนแทบไม่มีเงินเหลือเพื่อใช้หลังเกษียณ

Credit : Tomtam