??อยากรวย ต้องทำให้ได้ 5 ข้อ นี้ ‼️??

adminpersonalfin

??อยากรวย ต้องทำให้ได้ 5 ข้อ นี้ ‼️??

❓1. ต้องรู้ตัวเองก่อนว่าต้องการอะไร
ถามตัวเองก่อนว่า “เราต้องการอะไรบ้าง” ทางด้านการเงิน และเรามี “เงื่อนไข” หรือ “ข้อจำกัด” อะไรที่ยังขัดขวางสิ่งที่เราต้องการอยู่บ้าง

? 2. กำหนดเป้าหมาย ระยะสั้น กลาง ยาว
กำหนดเป้าหมาย ที่เราต้องการในแต่ละช่วงเวลานั้นมีอะไรบ้าง และหาวิธีทำให้บรรลุเป้าหมายให้ได้
?เป้าหมายระยะสั้น ไม่เกิน 1 ปี
?เป้าหมายระยะกลาง 3-5 ปี
?เป้าหมายระยูะยาว 5 ปีขึ้นไป

?3. วางแผนสัดส่วนการใช้เงินให้เหมาะสม
ถ้าเป้าหมายของเราต้องการใช้เงินมาก นั่นแปลว่า เราต้องสร้างรายได้เพิ่ม หรือลดรายจ่ายเพื่อให้เงินออมเพิ่มขึ้น หลังจากนั้นก็นำเงินออมไปลงทุนให้งอกเงยต่อไป

?4.ปฏิบัติตามแผนการที่วางไว้อย่างมีวินัย
ความสำเร็จทั้งหมดนั้น เริ่มต้นจาก “วินัย” ที่หล่อหลอมให้เป็น “นิสัยประจำ” ของเรา
ถ้าหากทำได้ตามที่วางแผนไว้อย่างเครดครัด โอกาสที่จะสำเร็จก็มีมากแน่นอน

♟5. ปรับปรุงแผนการอย่างสม่ำเสมอ
ถ้าหากว่าแผนที่ปฏิบัติตามในข้อสี่นั้น มีความผิดพลาดไม่เป็นไปตามที่วางไว้เราต้องทำการปรับปรุงแผนการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราตั้งใจ

Original by “well-wisher”