???? 5 ทริคใช้เงินให้ฉลาด ????

adminpersonalfin

???? 5 ทริคใช้เงินให้ฉลาด ????

วันนี้ “well-wisher” จะมาแชร์ทริคการใช้เงินให้ฉลาดกันนะคะ

????1. วางแผนการเงิน
ขั้นตอนแรกในการใช้เงินอย่างฉลาดคือการวางแผนการเงิน
เราต้องเข้าใจว่าเรามีรายได้เท่าไหร่ ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ และเราต้องวางแผนว่าจะใช้เงินอย่างไรให้คุ้มค่า และบรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรา เช่น เป้าหมายการเกษียณ เป้าหมายการซื้อบ้าน เป้าหมายการศึกษาของลูก เป็นต้น

????2. ตั้งเป้าหมายทางการเงิน
เมื่อเราเข้าใจสถานะทางการเงินของเราแล้ว เราต้องตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจน เช่น ต้องการมีเงินเก็บเท่าไหร่ภายในกี่ปี ต้องการซื้อบ้านราคาเท่าไหร่ภายในกี่ปี เป็นต้น
การตั้งเป้าหมายจะช่วยให้เรามีแรงจูงใจในการออมและใช้จ่ายอย่างมีวินัย

???? 3. ออมทรัพย์
การออมทรัพย์เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความมั่งคั่ง เราต้องหมั่นออมเงินเป็นประจำทุกเดือน โดยกำหนดสัดส่วนการออมที่เหมาะสมกับรายได้ของเรา เช่น ออมทรัพย์ 50% ใช้จ่าย 50% เป็นต้น

???? 4.ลงทุน
การออมทรัพย์อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้ เราจึงควรลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงย โดยเลือกลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและเป้าหมายทางการเงินของเรา

???? 5. ควบคุมค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายคือสิ่งที่ทำให้เงินของเราหมดไป ดังนั้น เราจึงควรควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยทำบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นประจำ เพื่อตรวจสอบว่าใช้จ่ายอะไรไปบ้าง และสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้อย่างไร

Original by “well-wisher”