? 5 เหตุผล ที่เพื่อน ๆ ควรทำบันทึกรายรับรายจ่าย ?

adminpersonalfin

? 5 เหตุผล ที่เพื่อน ๆ ควรทำบันทึกรายรับรายจ่าย ?

? 1. ถ้าเพื่อน ๆ ต้องการเป็นเศรษฐี

เพราะเงินเป็นปัจจัยสำคัญในการเป็นเศรษฐีและ “การบันทึกรายรับรายจ่าย” ก็เป็นเครื่อมือที่จะช่วยให้เพื่อน ๆ จัดการกับเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ได้อย่างจริงจัง

? 2. ถ้าเพื่อน ๆ ต้องการรู้จักตัวมากขึ้น

เพราะ “การบันทึกรายรับรายจ่าย” คือ แหล่งข้อมูลที่ดีที่ทำให้รู้ถึงกิจกรรมที่ตัวเองทำ กิจกรรมที่ตัวเองเป็น และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเพื่อน ๆ อาจจะอึ้งเมื่อรู้นิสัยทางการเงินของตัวเองก็เป็นได้

? 3. ถ้าเพื่อน ๆ ต้องการตัวช่วยในการสร้างนิสัยทางการเงินที่ดี

เพราะ “การบันทึกรายรับรายจ่าย” เป็นเครื่องมือง่าย ๆ ที่จะช่วยให้กำหนดเป้าหมายในชีวิตได้ง่ายขึ้น และยังช่วยสร้างวินัยทางการเงินที่ดีให้เพื่อน ๆ ได้อีกด้วย

? 4. ถ้าเพื่อน ๆ ไม่รู้วิธีจัดการเงิน

‘การบันทึกรายรับรายจ่าย” จะช่วยให้เพื่อน ๆ เห็นภาพชัดเจนเกี่ยวกับการใช้จ่ายและความสามารถในการหาเงิน ซึ่งจะช่วยให้เพื่อน ๆ จัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

? 5. ถ้าเพื่อน ๆ ต้องการมีความสุขทุกวัน

เพราะ กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตมีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินแทบทั้งนั้น “การบันทึกรายรับรายจ่าย” จะช่วยให้เพื่อน ๆ รู้รายละเอียดของเงินจากกิจกรรมที่ทำในแต่ละวัน ซึ่งเพื่อน ๆ จะสามารถจัดการกับเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และความสุขจากอิสรภาพทางการเงินก็จะเกิดขึ้น

..วันนี้เพื่อน ๆ ใช้เงินไปกี่บาท แล้วพรุ่งนี้จะใช้อีกกี่บาท? ?