❌ 6 ข้อผิดพลาดทางการเงิน ❌

adminpersonalfin

❌ 6 ข้อผิดพลาดทางการเงิน ❌

? 1.ใช้จ่ายเกินตัว รายจ่ายสูงกว่ารายรับ
ถ้าคุณรู้ว่าตัวเองใช้เงินเกินตัว หรือมีรายจ่ายที่หมดไปกับสิ่งฟุ่มเฟือยที่เกินกำลังทร์พย์ คุณต้องรู้จักประเมินตัวเองเสียใหม่ ต้องรู้จักทำให้รายรับและรายจ่ายสมดุลกัน ก็จะมีรายได้ไม่น้อยกว่ารายจ่าย ด้วยการประหยัดทุกบาททุกสตางค์ก่อนที่จะจ่ายเงินในแต่ละครั้ง

❌ 2.ไม่ทำบัญชีรายรับรายจ่าย
คุณต้องทำบัญชีรายรับรายจ่าย เมื่อจับจ่ายใช้เงินในแต่ละเดือน และต้องรู้จักการจัดการทางการเงินได้อย่างลงตัวทั้งเงินออม ค่าใช้จ่ายประจำ หรือค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

? 3.ไม่วางแผนการออมเพื่ออนาคตและเหตุฉุกเฉิน
การออมเงินมีวิถีให้เลือกตามความเหมาะสม การออมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอนาคตที่ไม่แน่นอน เมื่อไม่ได้มีการออมเงิน และเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น เราก็ลำบากเลยทีนี้

? 4.ลงทุนก่อนจะมีเป้าหมายและแผนการลงทุนที่ชัดเจน
หากปราศจากเป้าหมายและแผนการลงทุนที่ดี การลงทุนของคุณก็จะเป็นไปอย่างไม่มีจุดหมาย ..เป้าหมายที่คุณอยากได้จะเป็นตัวบ่งบอกถึงว่าคุณอยากเป็นอย่างไรในอนาคต

? 5. ไม่ให้ความสำคัญกับการเก็บเงินเพื่อวัยเกษียณ
เราก็ไม่รู้อนาคตว่าจะมีแรงหาเงินทำงานได้อีกนานแค่ไหน เมื่อถึงวัยเกษียณ ถ้าไม่ได้เตรียมการชีวิตลำบากตอนแก่แน่ ดังนั้นควรเริ่มคิดเรื่องการออมเงินเพื่อเกษียณตั้งแต่เนิ่น ๆ ไว้จะดีที่สุด

?6.ไม่วางแผนเงินเก็บด้านสุขภาพ
ค่าใช้จ่ายทางด้านการรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพจะเพิ่มขึ้นและมีความสำคัญมาก แต่คนส่วนใหญ่ก็ยังไม่รู้ตัวและไม่ได้เตรียมวางแผนการการเงินสำหรับเรื่องนี้ การมีประกันสุขภาพก็เป็นการวางแผนการเงินที่ดีเพื่อจะได้คุ้มครองครอบครัวในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝัน

รู้ก่อนชีวิตดีไม่มีสะดุด

Credit : กองทุน