ใช้เงินอย่างฉลาด กับ 7 วิธีเจ๋ง ๆ

adminpersonalfin

ใช้เงินอย่างฉลาด กับ 7 วิธีเจ๋ง ๆ

🖲️ 1.จัดงบดุลค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ทำรายรับรายจ่าย แล้วดูว่าการใช้จ่ายเป็นบวกหรือติดลบ

💰 2.ออมแบบลบสิบบวกสิบ
หักเงินรายรับ 10% มาเป็นเงินออม
หรือ เพิ่มเงิน 10% ของราคาของ เพื่อใช้เป็นเงินออมแทน

📈 3.การวางแผนระยะยาว
จัดสัดส่วนการใช้เงินให้อยู่ในขอบเขตที่วางไว้ ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปบ้าง

📡 4.การออมเพื่อการลงทุน
ต้องทำความเข้าใจอย่างละเอียดและกันเงินไว้ในส่วนของค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินด้วย

🚗 5.แผนการเงินเพื่อซื้อรถ
ไม่ควรผ่อนเกิน 15% ของรายได้ครอบครัว

🏡 6.แผนการเงินเพื่อซื้อบ้าน
ราคาบ้านซื้อไม่ควรเกิน 30 เท่าของรายได้ต่อเดือนของครอบครัว
และค่าผ่อนบ้านไม่ควรเกิน 25-30% ของรายได้ต่อเดือน

🧑‍🍼 7.แผนการใช้เงินเพื่อลูกน้อย
วางแผนค่าใช้จ่ายในการคลอดต้องใช้เงินเท่าไหร่ และรายเดือนประมาณเท่าไหร่ สามารถออมได้แค่ไหน เพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายเมื่อยามมีลูก

0riginal by “well-wisher”