?‍? ตอนนี้ฉันรวยหรือยัง.. แนะวิธีเช็คสภาพการเงิน ?‍?

adminpersonalfin

?‍? ตอนนี้ฉันรวยหรือยัง.. แนะวิธีเช็คสภาพการเงิน ?‍?

?เก็บเงิน ?ออมเงิน ?ลงทุน ทำหลายอย่างเพื่อให้เงินได้งอกเงย แต่เคยเช็กสภาพการเงินของตัวเองจริง ๆ จัง ๆ กันมั้ย ?วันนี้เราลองมาเช็กสภาพการเงินกันหน่อยนะ เพื่อประเมินสุขภาพการเงินของเราว่าสมดุลกันหรือเปล่า❓

1️⃣ คำนวณกระแสเงินสด รายรับ รายจ่ายที่เราได้รับในแต่ละวัน ? เดือน ๆ นึงเรามีรายรับ ที่สัมพันธ์กับรายจ่ายหรือไม่ หรือหากทำธุรกิจเรามีกระแสเงินสดที่เพียงพอต่อการใช้จ่ายหมุนเวียนหรือเปล่า ??

2️⃣ เช็กสินทรัพย์และหนี้สินที่เรามีโดยรวม? ให้เราทำการเช็กทรัพย์สิน หลักทรัพย์ สินทรัพย์ต่าง ๆ ของเราว่ามีอะไรเท่าไร และคำนวณหนี้ทั้งหมดที่เรามี ไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิต? หนี้บ้าน? หรือรถ? เพื่อให้เราเห็นภาพรวม และยอดทั้งหมด โดยทั้งหมดนี้ควรคำนวณออกมาอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นการใส่สมุดบัญชี หรือด้วย Excels ก็ดี

หลังจากที่เราได้สำรวจเช็กยอดเงินต่าง ๆ รายได้ รายจ่าย หนี้สิน หรือสินทรัพย์ที่เรามีแล้วนั้น ให้เราลองนำมาคำนวณด้วยสภาพคล่องของเราด้วยวิธีคำนวณอัตราการเงินส่วนบุคคลดังนี้

?วิธีคำนวณอัตราการเงินส่วนบุคคคล:

✔️ อัตราส่วนสภาพคล่อง = เงินเก็บ ÷ หนี้สินระยะสั้น
ซึ่งผลลัพธ์จะต้องไม่ติดลบ

✔️ อัตราส่วนสภาพคล่องพื้นฐาน = เงินเก็บ ÷ รายจ่ายต่อเดือน
ผลลัพธ์ที่ได้ควรอยู่ที่ 3-6 เพื่อให้เรามีเงินสำรองพอใช้หากเกิดกรณีฉุกเฉิน

✔️ อัตราส่วนความอยู่รอด = รายได้ต่อเดือน ÷ รายจ่ายต่อเดือน
ผลลัพธ์ควรได้มากกว่าหนึ่งถึงจะเพียงพอ

✔️ อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ = หนี้สิน ÷ สินทรัพย์
ผลลัพธ์ไม่ควรเกิน 0.5 หากเกินแสดงว่าเรามีหนี้มากเกินไปแล้ว

อ้างอิงข้อมูล: ncb.co.th