🧑‍🏫มนุษย์เงินเดือนวางแผนการเงิน ช่วงโควิด -19🧑‍💼

adminpersonalfin

🧑‍🏫มนุษย์เงินเดือนวางแผนการเงิน ช่วงโควิด -19🧑‍💼

🔴1. วางแผนการลงทุนที่รัดกุมมากขึ้น
หาอาชีพที่มีพื้นฐานที่ดี เนันวางแผนระยะยาว

🔴2. บริหารรายรับ – จ่าย ให้ดี
ทำตารางรายรับรายจ่ายล่วงหน้า ถ้าต้องใช้บัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดต้องคำนวณการชำระในรอบบิลให้ดี

🔴3. ใช้สิทธิอันพึงประสงค์ผ่อนปรนหนี้ ตามที่มาตราการ ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ได้ออกมาตราการช่วยเหลือ

🔴4. ทำประกันโควิด-19
เพิ่มความอุ่นใจให้กับผู้เอาประกันภัย

🔴5. สั่งสินค้าออนไลน์
ป้องกันการออกไปพบปะผู้คนจำนวนมาก และยังมีโปรโมชั่นมากมาย

Credit : MisterBan