? อายุก็ไม่น้อยแล้ว สํารวจการเงินของตัวเองแล้วหรือยัง ? ?

adminpersonalfin

? อายุก็ไม่น้อยแล้ว สํารวจการเงินของตัวเองแล้วหรือยัง ? ?

ชีวิตเราจะเริ่มมั่นคงได้ตอนอายุเท่าไหร่กันนะ?? คุณเคยสํารวจตัวเองในเรื่องนี้หรือไม่
เมื่ออายุย่างเข้าเลข 3 แล้ว คุณคิดว่าคุณมีฐานะการเงินที่มั่นคงแล้วหรือยัง? หรือเป้าหมายที่หวังไว้สําเร็จหรือไม่? เพราะการออมเงินโดยการฝากเงินไว้ในบัญชีนิ่ง ๆ อาจไม่ใช่คําตอบที่ดีเกี่ยวความรํ่ารวยอีกต่อไป
เนื่องจากดอกเบี้ยเงินฝากมีอัตราตํ่า แต่อัตราเงินเฟ้อกลับเพิ่มขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่อง เรื่องการเงินเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนควรรู้โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุวัยใกล้วัยกลางคน แต่ยังไม่มีสินทรัพย์อะไรเลย ดังนั้นมาเริ่มต้นสํารวจไปพร้อมกันค่ะ

? 1.ทบทวนสิ่งที่ผ่านมาในชีวิต

หลายคนอาจมีชีวิตการทํางานที่ดีได้เงินเดือน ๆ ละหลายหมื่นหรือหลักแสน แต่การใช้จ่ายในแต่ละเดือนก็มากเช่นกัน หรือมากพอ ๆ กับรายได้ที่เข้ามาเลยค่ะ สิ่งแรกที่ควรทําคือ การจดบันทึกรายการสินทรัพย์ เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับหนี้สินทั้งหมด และถ้าพบว่า หนี้สินมีมากกว่าสินทรัพย์ คุณก็ควรเริ่มต้นวางแผนด้านการใช้จ่ายให้รัดกุม เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายลงต่อไป

? 2.ทํางบการเงินในแบบของตัวคุณ

หากคุณทํางบการเงินขึ้นมา คุณจะทราบทันทีว่า เงินจํานวนมากหายไปไหนบ้าง และคุณใช้เงินแบบคุ้มค่าหรือไม่ เพื่อเริ่มต้นการบริหารเงินในแต่ละเดือนให้เหมาะสม และปรับสมดุลการเงินให้ดีกว่าเดิม

? 3.เมื่อมีหนี้สินก็รีบใช้หนี้ให้เร็วที่สุด

หลังจากที่คุณเริ่มสํารวจตัวเอง และทําการจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายแล้ว พบว่าคุณมีหนี้สินมากกว่าสินทรัพย์ที่มี แนะนําให้พยายามปลดหนี้ที่มี ไม่ว่าจะเป็นค่าผ่อนรถ ค่าบัตรเครดิต หรือค่าผ่อนสินค้าต่าง ๆ คุณก็ควรรีบปลดหนี้ให้เร็วที่สุด เมื่อชําระหนี้หมดแล้ว คุณก็จะสามารถวางแผนเรื่องการออมเงิน หรือการลงทุนต่อไปได้

? 4.บริหารความเสี่ยงให้เป็น

ความเสี่ยงของคนเรานั้น มีอยู่ 3 ด้านด้วยกัน ได้แก่
ด้านสุขภาพร่างกายเมื่ออายุมากขึ้น สุขภาพร่างกายก็ย่อมเสื่อมสภาพลงไป
ด้านการเงิน ถึงแม้ชีวิตที่ผ่านมาจะมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าเกิดวิกฤติอาจพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้จ่าย ขาดสภาพคล่องทางการเงิน
ด้านการดําเนินชีวิต สิ่งที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของชีวิตคือ การขาดสภาพคล่องทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้ที่เท่าเดิม แต่รายจ่ายสูงขึ้นทุกเดือน ซึ่งแน่นอนว่ามีผลต่อการดําเนินชีวิตอย่างแน่นอน
เมื่อทราบอย่างนี้แล้ว อย่ามัวรอช้า รีบทําความเข้าใจและหาวิธีการบริหารความเสี่ยงที่ไม่คาดคิดเหล่านี้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ดีกว่าค่ะ

? 5.เงินสํารองต้องมี

เงินสํารองเป็นเงินประกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด เพราะชีวิตของคนเราไม่แน่นอน เงินสํารองนี้เกิดจากการออมเงินในแต่ละเดือน ควรเก็บเงินสํารองไว้อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป เช่น คุณมีค่าใช้จ่ายต่อเดือน 8,000 บาท คุณก็ควรมีเงินสํารอง 48,000 – 50,000 บาท เพราะเงินจํานวนนี้สามารถช่วยรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าด้านการเงินได้ ซึ่งคุณก็จะได้ไม่ต้องกลับไปกู้หนี้ ยืมสินเหมือนก่อนอีกครั้งด้วยค่ะ

?️ 6.เริ่มต้นวางแผนวัยเกษียณแต่เนิ่น ๆ

ยิ่งอายุมากขึ้น โอกาสในการเก็บออมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณก็น้อยลง เพราะช่วงอายุของคนเราสั้น เหลือเพียงไม่กี่ปีก็จะไม่มีงาน และไม่มีเงิน ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องการเงิน คุณจะต้องวางแผนก่อนถึงวัยเกษียณตั้งแต่ตอนนี้

Original by “well-wisher”