🥅 แบ่งเงินเดือนยังไง? ให้พอใช้ถึงสิ้นเดือน 🥅

adminpersonalfin

🥅 แบ่งเงินเดือนยังไง? ให้พอใช้ถึงสิ้นเดือน 🥅

ส่วนที่ 1 รายจ่ายประจำ 🏡 🚌 🚿

คือ รายจ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายในทุก ๆ เดือน เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าผ่อนคอนโด/ค่าหอพัก/ค่าบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเดินทาง ส่วนนี้สูงสุดไม่เกิน 60% (หรือประมาณ 50-60%) ของรายได้

ส่วนที่ 2 รายจ่ายในชีวิตประจำวันหรือเพื่อดำรงชีพ 🍱 🏞️🍻

เช่น ค่าอาหาร ค่าเที่ยว ค่าสังสรรค์ กินข้าวนอกบ้าน ซื้อของใช้ส่วนตัว ประมาณ 35-45% โดยจะไม่ให้เกินนี้

ส่วนที่ 3 เงินออมและเงินลงทุน 💰💵💷

เริ่มออมเงินที่ 10% และค่อย ๆ เพิ่มขึ้นไป ถ้าใครเป็นมือใหม่อาจจะเริ่มที่ 5% ให้เป็นนิสัยก่อนแล้วค่อยปรับขึ้นทีละน้อย

Original by “well-wisher”