? จัดการบัญชียังไง..กับเงินเดือนเดือนชนเดือน ?

adminpersonalfin

? จัดการบัญชียังไง..กับเงินเดือนเดือนชนเดือน ?

ปัญหาเงินเดือน..เดือนชนเดือน เป็นปัญหาสุดจะคลาสิกของมนุษย์เงินเดือน เงินเดือนเข้าปุ๊ปก็เตรียมออกเลย บางทีก็หมุนทันบ้างไม่ทันบ้างแล้วแต่สภาพคล่องในเดือนนั้น ๆ แต่จะดีกว่ามั้ย ถ้าเราสามารถเลิกใช้เงินแบบเดือนชนเดือนได้ แค่ปรับนิดปรับหน่อย ด้วยวิธีการจัดการบัญชีเงินเดือนที่จะมาช่วยให้เราจัดการรายจ่ายได้เซียนยิ่งขึ้น

เริ่มจัดการบัญชีกันเลยดีกว่า! ??
? ตั้งต้นจากบัญชีเงินเดือน ให้แบ่งเงินออกเป็นสองกองคือ กองบัญชีเงินออม และกองบัญชีรายจ่าย
? วิธีการคือ หลังจากหักเงินเดือนส่วนหนึ่งเข้าบัญชีเงินออมแล้ว ให้นำส่วนที่เหลือมาแบ่งลงบัญชีรายจ่าย จุดสำคัญเลยก็คือ เงินเดือน – เงินออม – หนี้สิน = รายจ่ายส่วนตัว เสมอ
? โดยที่กองบัญชีรายจ่ายนั้น เราจะเป็นออกเป็น 2 บัญชีด้วยกัน ได้แก่ บัญชีรายจ่ายสำหรับหนี้สิน และบัญชีรายจ่ายส่วนตัว
? บัญชีรายจ่ายเล่มแรก คือ บัญชีรายจ่ายหนี้สิน บัญชีนี้จะเก็บเงินในส่วนที่เราต้องใช้จ่ายหนี้สินต่าง ๆ ไว้
? บัญชีรายจ่ายเล่มที่สอง คือ บัญชีรายจ่ายส่วนตัว ค่าข้าว ค่ารถ ค่าช้อปปิ้งต่าง ๆ จะอยู่ในบัญชีนี้
? สรุปง่าย ๆ คือคุณควรจะมีบัญชีอย่างน้อย 4 บัญชีด้วยกัน คือ 1.บัญชีเงินเดือน 2.บัญชีเงินออม 3.บัญชีรายจ่ายหนี้สิน และ 4.บัญชีรายจ่ายส่วนตัว

ซึ่งการแบ่งบัญชีให้ชัดเจนแบบนี้จะช่วยให้เราเห็นภาพรวมของเงินที่มีอยู่ว่าต้องจัดการอย่างไร ส่วนไหนที่ใช้จ่ายได้บ้าง และส่วนไหนที่ไม่ควรใช้ ลดปัญหาการใช้เงินไม่พอถึงสิ้นเดือน หรือเดือนชนเดือนได้มากขึ้นแน่นอน

Original by “well-wisher”