?️เราต้องรอด! วิธีเอาตัวรอดทางการเงิน เมื่อรายได้หดในช่วง โควิด-19 ?️

adminpersonalfin

?️เราต้องรอด! วิธีเอาตัวรอดทางการเงิน เมื่อรายได้หดในช่วง โควิด-19 ?️

เมื่อสถานที่ซึ่งเป็นสถานประกอบการว่างงานในช่วงนี้ ส่วนพนักงาน ลูกจ้างก็ต้องว่างงานไม่มีรายใด้ เงินหาย กำไรหด มันช่างดูเป็นสถานการณ์ที่โหดร้าย เราต้องรอด!! วิธีอาตัวรอดทางการเงินเมื่อรายได้หดในช่วง โควิด-19

?1.วางแผนการใช้เงิน ให้เอาตัวรอดทางการเงินช่วงโควิดอย่างรัดกุม

?2.เคลียร์หนี้ที่มีอยู่ อย่าเพิ่งก่อหนี้ระยะยาว

?3.ติดตามข่าวสารบ้านเมืองบ้าง

?4.กักตุนอาหารแต่พอดี สั่งออนไลน์เดลิเวอรี่บ้าง

?5.ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงทั้งกายและใจ

?6.งดปาร์ตี้สังสรรค์ โปรโมชั่น ช้อปปิ้ง ช่วยให้เอาตัวรอดทางการเงินช่วงโควิดได้

Original by well-wisher