🕯️เราต้องรอด! วิธีเอาตัวรอดทางการเงิน เมื่อรายได้หดในช่วง โควิด-19 🕯️

adminpersonalfin

🕯️เราต้องรอด! วิธีเอาตัวรอดทางการเงิน เมื่อรายได้หดในช่วง โควิด-19 🕯️

เมื่อสถานที่ซึ่งเป็นสถานประกอบการว่างงานในช่วงนี้ ส่วนพนักงาน ลูกจ้างก็ต้องว่างงานไม่มีรายใด้ เงินหาย กำไรหด มันช่างดูเป็นสถานการณ์ที่โหดร้าย เราต้องรอด!! วิธีอาตัวรอดทางการเงินเมื่อรายได้หดในช่วง โควิด-19

🪅1.วางแผนการใช้เงิน ให้เอาตัวรอดทางการเงินช่วงโควิดอย่างรัดกุม

🎑2.เคลียร์หนี้ที่มีอยู่ อย่าเพิ่งก่อหนี้ระยะยาว

🧧3.ติดตามข่าวสารบ้านเมืองบ้าง

🎂4.กักตุนอาหารแต่พอดี สั่งออนไลน์เดลิเวอรี่บ้าง

🧨5.ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงทั้งกายและใจ

🎉6.งดปาร์ตี้สังสรรค์ โปรโมชั่น ช้อปปิ้ง ช่วยให้เอาตัวรอดทางการเงินช่วงโควิดได้

Original by well-wisher