มาแล้ว ค่ายสัมมนาความรู้ทางการเงิน ครั้งที่ 3!

adminpersonalfin

 

 

 

 

ตรวจสุขภาพทางการเงินพร้อมชี้แนวทางเพิ่มความ มั่งคั่ง
วิเคราะห์ ดอกเบี้ย แบบเจาะลึก
รับคำปรึกษาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผู้สร้างเงิน ล้าน ก่อนเรียนจบ

วันที่ 28 เมษายน 2561 8:30 – 12:00 น. ที่ อาคารทิพยประกันภัย พระราม 3
ลงทะเบียนเพียงพิมพ์ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และแจ้งลงทะเบียนค่ายการเงินครั้งที่ 3

ด่วน รับสมัคร วันนี้ – 26 เมษายน 2561 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม