ฝึกลูกยังไงให้วินัยการเงินปึ้ก

adminpersonalfin

5 เทคนิควางแผนฝึกลูกรักอย่างไรให้มีวินัยทางการเงิน

ในทุกวันนี้ค่าครองชีพนั้นเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ และสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายก็คือ “การมีวินัยทางการเงิน” โดยที่วินัยทางการเงินนี้ควรเริ่มฝึกตั้งแต่วัยเด็ก และเพื่อเป็นการสร้างนิสัยให้ลูกรู้จักคุณค่าของเงิน วันนี้ “well-wisher” จึงมี 5 เทคนิคดีๆ ในการวางแผนฝึกลูกรักให้มีวินัยทางการเงินมาฝากท่านผู้อ่านทุกท่านค่ะ

1.สอนให้รู้จักค่าของเงิน ??

สิ่งที่สำคัญประการแรกสำหรับคุณพ่อคุณแม่ก็คือ การปลูกฝังให้ลูกได้รู้ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์นั้นไม่ได้หามาได้ง่ายๆ โดยควรจะต้องสอนลูกเสมอว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือไม่จำเป็นเพื่อที่ลูกจะได้เห็นค่าของเงิน ตัวอย่างง่ายๆ ที่หลายๆ บ้านเจอก็คือ เด็กๆ มักจะเอาของเล่นใหม่ๆ มาอวดกันทำให้ลูกอยากได้ บางครั้งเป็นของที่ราคาค่อนข้างสูง โดยถ้าคุณพ่อคุณแม่ตามใจคุณลูกทุกครั้งก็อาจทำให้คุณลูกนั้นเสียนิสัยได้ เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรต้องสอนให้ลูกเห็นถึงความจำเป็น และไม่ตามใจจนเสียนิสัย

2.เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูก ??

สิ่งสำคัญที่สุดในการฝึกลูกรักให้มีวินัยทางการเงินก็คือการที่คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูก เมื่อลูกเห็นสิ่งที่พ่อแม่ทำก็จะเกิดการซึมซับและสร้างนิสัยให้กับเค้าโดยไม่รู้ตัว เช่น การออมเงิน คุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะสอนลูกและออมไปด้วยกัน พาลูกไปเปิดบัญชีเงินฝากและฝากเงินอย่างสม่ำเสมอ หรือคุณพ่อคุณแม่อาจจะสอนวิธีการทำรายการรายรับ – รายจ่ายแบบง่ายๆ ให้กับคุณลูก ให้ลูกรู้จักการจดรายการเงินที่ได้เมื่อได้รับจากพ่อแม่ และจดรายการที่จ่ายไปแต่ละวัน และสรุปรายการทุกๆ สัปดาห์ หรือทุกเดือนๆ เพื่อสร้างวินัยให้กับคุณลูกตั้งแต่เด็ก

3.ฝึกให้รู้จักการบริหารเงิน ??

เทคนิคการฝึกให้ลูกได้รู้จักการบริหารเงินนี้ก็จะช่วยฝึกให้ลูกรู้จักสร้างวินัยทางการเงินได้ โดยอาจฝึกด้วยวิธีการง่ายๆ เช่น เปลี่ยนจากการให้ค่าขนมลูกจากรายวันเป็นรายสัปดาห์แทน แล้วให้ลูกได้บริหารเงินด้วยตัวเองให้เพียงพอในแต่ละสัปดาห์ หลังจากนั้นเมื่อลูกบริหารได้ก็อาจเพิ่มเป็นรายเดือนเพื่อฝึกให้ลูกได้บริหารเงินในระยะยาวมากขึ้น และเมื่อคุณลูกมีเงินเหลือเก็บก็ชื่นชม และสอนให้นำเงินไปฝากธนาคารเพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่มากขึ้นต่อไป

4.ให้เหตุผลเมื่อไม่ซื้อสิ่งของให้ ??

ในกรณีที่ลูกอยากได้สิ่งของแต่คุณพ่อคุณแม่ไม่ซื้อให้ ก็ควรที่จะให้เหตุผลในการบอกปฏิเสธเมื่อไม่ซื้อสิ่งของต่างๆ ให้แก่ลูกด้วย เพราะหากไม่อธิบายเหตุผลจะยิ่งทำให้ลูกงอแง ไม่เข้าใจ และเกิดนิสัยก้าวร้าวในที่สุด ในทางกลับกันเมื่อเราค่อยๆ อธิบายเหตุผลความจำเป็นกับเค้า ก็จะทำให้เค้าเข้าใจและสร้างนิสัยที่ดีต่อไป

5.อยากซื้อของต้องรู้จักออมเงิน ??

นอกจากการให้เหตุผลเมื่อคุณพ่อคุณแม่ไม่ซื้อของให้แก่ลูกแล้ว คุณพ่อคุณแม่อาจใช้วิธีการสอนให้ลูกรู้จักการเก็บออมเงินเพื่อซื้อสิ่งของที่อยากได้แทน โดยฝึกให้ลูกเก็บออมเงินด้วยตัวเองและนำเงินนั้นไปซื้อของที่อยากได้ เพราะนอกจากลูกจะเห็นค่าของเงินแล้วลูกจะยังเห็นค่าของสิ่งของสิ่งนั้นด้วย ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมที่จะสอนในเรื่องสิ่งของที่จำเป็นและไม่จำเป็นด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นการฝึกคุณลูกไปตั้งแต่เด็ก

เรื่องวินัยทางการเงินเป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งคุณพ่อคุณแม่ควรต้องฝึกให้ลูกมีวินัยตั้งแต่เด็ก เพราะเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่อาจใช้ 5 เทคนิคง่ายๆ ที่ “well-wisher” นำมาเสนอนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการสอนลูกก่อน “well-wisher” เชื่อแน่ว่าถ้าทุกบ้านสอนให้ลูกมีวินัยทางการเงินตั้งแต่เด็ก เมื่อเค้าโตขึ้นเค้าจะสามารถบริหารจัดการและประสบความสำเร็จในการวางแผนทางการเงินอย่างแน่นอน แล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ?