? ชีวิตหลังเกษียณไม่กินแกลบในแบบที่เราสร้างได้เอง ?

adminpersonalfin

? ชีวิตหลังเกษียณไม่กินแกลบในแบบที่เราสร้างได้เอง ?

จากประสบการณ์ที่ “well-wisher” สั่งสมมาจากการพูดคุยกับผู้คนมากมายที่สามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณของตนได้อย่างมีความสุข
สรุปออกมาเป็นข้อคิดสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จ

? 1. การมีวินัยในการจัดการเงินของตนเอง

  • รู้หา
  • รู้ใช้จ่าย
  • รู้จักเก็บ

? 2. การใช้ชีวิตอย่างมีพลังโดยทำในสิ่งที่ชอบอย่างน้อย 3 อย่าง

  • หาเลี้ยงตนได้อย่างพอเพียง
  • หาความสุขให้ตัวเองบ้าง
  • หาได้แล้วหาเหลือต้องรู้จักให้บ้าง

? 3. การได้เดินทางไปท่องเที่ยวบ้าง
เพื่อพบเจอประสบการณ์ใหม่ ๆ และผ่อนคลาย

? 4. ชีวิตคู่ที่มีความสุข หรือการเลือกได้เองว่าจะใช้ชีวิตโสด
ประสบการณ์ที่พบเจอจะสอนเราเองว่าควรใช้ชีวิตต่อไปในแบบใด

? 5. การทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม
แต่ก่อนเราเป็นผู้รับ แต่เมื่อวันนี้เราเติบโตแล้วเราก็ควรจะเปลี่ยนเป็นผู้ให้บ้าง

Original by well-wisher