?‍? วิธีบริหารเงิน ฉบับมนุษย์เงินเดือน ?‍?

adminpersonalfin

?‍? วิธีบริหารเงิน ฉบับมนุษย์เงินเดือน ?‍?

เริ่มต้นง่าย ๆ แค่แบ่งรายได้ทั้งหมด ออกเป็น 6 ส่วน

บริหารให้เงินเพิ่ม

? 1. บัญชีค่าใช้จ่าย

  • ค่าน้ำ ค่าไฟ
  • ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

?2. บัญชีออมสำหรับลงทุน

  • ลงทุนในหุ้น,พันธบัตรต่าง ๆ หรือสิ่งที่ทำให้เงินงอกเงย

?3. บัญชีสำหรับเรียนรู้

  • เข้าคอร์ส เรียนเพิ่ม พัฒนาตัวเอง พอเก่งแล้วเงินเดือนจะขึ้น

บริหารให้ความสุขเพิ่ม

?4. บัญชีเพื่อการให้

  • แบ่งปันให้ผู้อื่น

?5. บัญชีเติมกำลังใจ

  • ซ้อปปิ้ง,ใช้แหลก

?6. บัญชีค่าใช้จ่ายระยะยาว

  • เอาไว้ไปเที่ยว
  • ซื้อรถ
  • ซื้อของใหญ่ ๆ

Credit : Memblr.Thailand