? ลงทุน vs เก็บออม เลือกแบบไหนดีนะ? ?

adminpersonalfin

? ลงทุน vs เก็บออม เลือกแบบไหนดีนะ? ?

หลายครั้งที่เราได้คำถามว่า ควรที่จะเลือกระหว่างนำเงินไปลงทุน ? หรือเก็บออม ? อย่างไหนดีกว่ากัน? คำตอบก็คือไม่มีสิ่งไหนที่ดีกว่ากัน แต่อยู่ที่ว่าสิ่งไหนเหมาะกับเรา และเป้าหมายของเรานั้นต้องการที่จะทำไปเพื่ออะไร

วันนี้เรานำความแตกต่างระหว่างการลงทุน และการเก็บออมมาฝาก โดยขึ้นอยู่กับเป้าหมายว่าเราอยากจะมีเงินเพื่อจุดประสงค์อะไรนั่นเอง

? ลงทุน

? เป้าหมายระยะยาว

เหมาะกับคนที่มีเงินเก็บจำนวนหนึ่ง ต้องการให้เงินงอกเงย มีเงินใช้ในการเกษียณ หรือเลี้ยงดูครอบครัว

?ขาดสภาพคล่องมีความเสี่ยงสูง

การลงทุนมีความเสี่ยงสูง ซึ่งผลตอบแทนอาจจะสูงหรือขาดทุนได้ทั้งสิ้น

?เป็นเงินที่ได้มาจากการออม

หรือเงินที่แบ่งไว้เพื่อลงทุนโดยเฉพาะ

? เก็บออม

?เป้าหมายระยะสั้น

เหมาะกับการสร้างวินัยในการใช้เงิน ต้องการมีเงินออมก้อนแรก หรือออมเพื่อเก็บเป็นเงินสำรองหรือใช้จ่ายฉุกเฉิน

?สภาพคล่องสูง ความเสี่ยงต่ำ

แต่ดอกเบี้ยที่ได้จากเงินฝากประจำหรือพันธบัตรมีผลตอบแทนไม่สูงมาก

?แบ่ง 10-20% ของรายได้ต่อเดือน

ไว้เป็นสำหรับเก็บโดยเฉพาะ

➡️ สิ่งสำคัญที่อยากฝากไว้ก็คือ ควรเลือกที่จะออมเงินก่อนที่จะลงทุนเสมอ เพราะการลงทุนเป็นการเพิ่มเงินให้งอกเงยมั่งคั่ง แต่ก่อนที่เราจะให้เงินทำงานได้นั้น การเงินพื้นฐานของเราต้องแข็งแรงเสียก่อน ถ้าเราออมได้มากพอที่จะใช้หนี้จำนวนหนึ่ง หรือมีเงินเก็บ 6-12 เท่าของเงินที่เราใช้แต่ละเดือนแล้ว ก็สามารถนำเงินเก็บจำนวนหนึ่งไปลงทุนได้นั่นเอง ? ?

Original by “well-wisher”