ตัดสินใจให้ดี ก่อนเป็นหนี้ก้อนโตนะ

adminpersonalfin

? ? ตัดสินใจก่อนเป็นหนี้ก้อนโต ? ?

แทบจะทุกครัวเรือนเราจะเห็นว่าบ้านและรถยนต์เป็นหนี้สินอันดับต้น ๆ ที่คนส่วนใหญ่ยอมเป็นหนี้ เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่มีความจำเป็นต้องซื้อ แต่อย่างไรก็ตามก่อนจะซื้อบ้านหรือรถยนต์ควรมีหลักคิดในการประกอบการตัดสินใจที่ดีซะก่อนนะคะ

? 1.หนี้บ้าน

?ความสามารถในการผ่อนชำระ

สถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อจะพิจารณาความสามารถของผู้กู้เป็นหลัก ในการนี้จะรวมถึงความสามารถของผู้กู้ รวมตั้งแต่ค่าผ่อนบ้าน รายได้ประจำเดือน ประวัติการผ่อนชำระหนี้สินอื่น ๆ ที่ถูกบันทึกไว้ในเครดิตบูโร เงินสดในมือที่จะต้องจ่ายเพื่อการดาวน์บ้าน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะทำให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าคุณมีความสามารถในการผ่อนบ้านได้หรือไม่

?รายได้ในอนาคต

นอกจากจะพิจารณาเรื่องความสามารถในการชำระเงินในปัจจุบันแล้ว เรายังควรต้องพิจารณาถึงรายได้ที่จะเกิดมีในอนาคตด้วย ว่าจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณเท่าไร เพื่อคาดการณ์ได้ถูกว่าคุณจะสามารถรับมือกับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นในอนาคตได้มากน้อยเพียงใด อย่าลืมคิดถึงอัตราดอกเบี้ยที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นด้วย รวมถึงภาษีบ้านที่ต้องจ่ายทุกปี และค่าใช้จ่ายปลีกย่อย อื่น เช่น ค่าประกันภัยที่เกี่ยวกับบ้าน ตามหลักแล้วรายจ่ายสำหรับการมีบ้านไม่ควรจะมีภาระมากเกินกว่า 28% ของรายได้ทั้งหมดที่เรามีหรือคิดว่าจะมีในอนาคต ถ้าเรามองการณ์ไกลไปถึงค่าใช้จ่ายจากหนี้สินประเภทอื่นเข้าไปด้วย เช่น ค่าผ่อนรถ ค่าใช้จ่ายของลูกและครอบครัว ค่าผ่อนบัตรเครดิต เงินกู้เพื่อการศึกษาต่อ รวมถึงค่าภาษีเงินได้ส่วนบุคคลที่ต้องจ่ายทุกปี ซึ่งถ้ารวมแล้วค่าใช้จ่ายเหล่านี้ต้องไม่เกิน 36% ของรายได้นะคะ

?อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อบ้านมีหลายประเภท โดยทั่วไปจะเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก 5 ปีแรก ที่ได้รับความนิยม เพราะระยะเวลาการผ่อนบ้านที่ยาวนานตั้งแต่ 15-30 ปี ผู้กู้มักหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นที่ยากเกิดคาดการณ์ แต่มีข้อเสียคือถ้าดอกเบี้ยมีการปรับตัวลดลง ผู้กู้ยังคงต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยซึ่งแพงกว่าผู้ที่มากู้ภายหลัง

? 2.หนี้รถ

?ความจำเป็นในการใช้รถ

ลองคำนวณดูว่าคุณมีความจำเป็นต้องใช้รถมากกว่า 25,000 กิโลเมตรต่อปีหรือไม่ ถ้ามากกว่าก็ควรมีรถเป็นของตนเอง เพราะคำนวณค่าใช้จ่ายจากการซื้อรถแล้วจะถูกกว่า ควรซื้อรถที่เหมาะสมกับความต้องการของตัวเอง มากกว่าซื้อตามความนิยม

?พิจารณาความเหมาะสม

ความเหมาะสมระหว่างวิถีการดำเนินชีวิตกับประเภทของรถ ก็เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณา คุณมีวิถีการดำเนินชีวิตที่ต้องใช้รถอยู่เสมอหรือเปล่า เช่น ต้องแต่งงานมีเจ้าตัวเล็กที่ต้องพาไปไหนมาไหนอยู่เสมอ แต่ถ้าจะมีรถเพื่อการนี้ก็ต้องเหมาะกับการใช้งาน อาจจะเป็นรถที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับทุกคนได้มากกว่ารถแต่งแต่ไม่เหมาะกับการใช้งานของครอบครัว

?อัตราสินเชื่อ

เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คุณควรใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อรถสักคัน เพราะสถาบันการเงินต่าง ๆ มักยื่นข้อเสนอให้คุณได้เลือกอย่างหลากหลายในระหว่างที่คุณยังไม่ได้ทำข้อตกลงกับผู้จำหน่ายรถยนต์รายใด เพื่อคุณจะได้เปรียบเทียบก่อนถูกผู้ขายบับคับให้ต้องเลือกสินเชื่อกับดีลเลอร์เจ้าใดเจ้าหนึ่ง คุณควรต่อรองกับผู้ให้สินเชื่อในรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทั้งหมด ระหว่างการผ่อนชำระ ค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ ระยะเวลาในการปล่อยสินเชื่อ หากนานเกินไปนั่นหมายถือดอกเบี้ยที่คุณต้องจ่ายเพิ่ม และควรดูเงื่อนไขการรับประกันภัยที่ไม่ซ้ำซ้อนกับผู้ขายรถที่มีมาให้พร้อมกับรถ  ควรตรวจสอบตัวเลขดังกล่าวรวมถึงอัตราดอกเบี้ยหรือควรเอะใจกับเงื่อนไขพิเศษ เช่น ดอกเบี้ย 0% ในปีแรก ว่ามาพร้อมกับภาระอื่นแอบแฝงหรือไม่ เช่นต้องจ่ายค่าดาวน์เพิ่มเป็น 25% เป็นต้น

ไม่ว่าบ้านหรือรถยนต์ ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต ขึ้นอยู่กับว่างบประมาณของเรามีเพียงพอกับความต้องการมีบ้านหรือรถหรือไม่ เพราะมีหลายรายเหมือนกันที่ซื้อบ้านซื้อรถแล้วเกิดปัญหาการผ่อนส่ง ก่อนซื้อสองสิ่งนี้จึงต้องคิดคำนวณอย่างรอบคอบ เพื่อให้การผ่อนชำระเป็นไปอย่างไม่สะดุดตลอดสัญญา เพราะทั้งสองอย่างมีความจำเป็นแต่ก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงด้วยเช่นกันค่ะ ?