? จงใช้ของให้คุ้มค่า ตามรอยพ่อ ?

adminpersonalfin

? จงใช้ของให้คุ้มค่า ตามรอยพ่อ ?

หลายครั้งที่เรามักซื้อของใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า โทรศัพท์ เครื่องสำอาง หรือรองเท้า ทั้ง ๆ ที่ของเดิม ยังใช้ได้อยู่

จนทำให้เสียเงินเกินความจำเป็น หากเพื่อน ๆ รู้วิธี “ใช้สิ่งของให้คุ้มค่า” เงินของเพื่อน ๆ จะไม่หายไปไหนแน่นอนค่ะ

?️ 1. ใช้ของให้หมด

ตัวอย่าง

? ในหนึ่งปื ในหลวง ร.9
“ทรงเบิกดินสอแค่ 12 แท่ง ใช้เดือนละแท่งจนกระทั่งกุด” ✏️
” หลอดยาสีพระทนต์ ทรงใช้จนแบนกลายแผ่นกระดาษ เป็นผลจากการใช้ด้ามแปรงสีพระทนต์ช่วยรีด”?

?️ 2. รู้จักซ่อมแซมของเก่า

ตัวอย่าง

” ฉลองพระบาทมีสภาพชำรุด แต่พระองค์ท่านกลับทรงให้เจ้าหน้าที่นำมาซ่อมเพื่อใช้งานต่อ”?

การใช้ของให้คุ้มค่า คือ การประหยัด
ที่สามารถทำได้ทันที โดยใช้จ่ายเงินอย่างรู้คุณค่า
และใช้ของให้คุ้มค่าเต็มตามศักยภาพ

Original by “well-wisher”