🚨 สัญญาณเตือนภัย..ใช้เงินเกินตัว ! 🚨

adminpersonalfin

🚨 สัญญาณเตือนภัย..ใช้เงินเกินตัว ! 🚨

🎷 1. รายได้เริ่มไม่พอกับรายจ่าย
เริ่มจ่ายช้า ค้างจ่าย ไม่มีเงินพอใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

🎻 2. ติดซื้อสินค้าแบรนด์เนม
ยึดติดกับคำว่า ของมันต้องมี เรียกได้ว่าเป็นพฤติกรรมติดแบรนด์ เสี่ยงต่อการใช้เงินเกินตัวมาก ๆ

🪗 3. ใช้บัตรเครดิตซื้อสินค้าจนเป็นนิสัย
เป็นการสร้างนิสัยการใช้เงินที่ไม่ดี เพราะสะดวกต่อการใช้จ่ายเงิน ถือเป็นข้อเสียทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น

🪕 4. นำเงินมาหมุนจนหมด
เข้าสู่วิกฤตกู้หนี้ใหม่ เพื่อมาจ่ายหนี้เก่า กู้หนี้ทั้งในระบบและนอกระบบ

🥁 5. ได้รับโทรศัพท์เตือนให้ชำระหนี้
เริ่มมียอดค้างชำระหลายเดือน ผ่อนชำระขั้นต่ำหลายเดือนแล้ว

Original by well-wisher