ออมยังไงให้สำเร็จ

adminsavings

10 ข้อคิดเพื่อความสำเร็จในการออม ??

? 1. เลียนแบบเศรษฐี
เรามักจะเลียนแบบความสำเร็จของบรรดาเศรษฐีทั้งหลาย และพยายามที่จะมองหาว่าเขาทำอย่างไรถึง “รวย” ลงทุนแบบไหน ซื้อหุ้นอะไร ทำธุรกิจอะไร แต่สิ่งหนึ่งที่เรามักจะลืมไปก็คือ หนทางไปสู่ความร่ำรวยนั้น ไม่ได้ง่ายอย่างที่เราเห็น กว่าที่พวกเขาเหล่านั้นจะร่ำรวยมาได้ในวันนี้ ก็ต้องผ่านอะไรมาเยอะ ทั้งความเสี่ยงในการลงทุนต่าง ๆ การขาดทุน ความผิดหวังในการทำธุรกิจ แต่ทั้งหมดแล้วเราจะเห็นได้ว่า พวกคนที่ประสบความสำเร็จเหล่านั้น มักมีพื้นฐานของความร่ำรวยนั่นคือ “การออม” นั่นเอง

☺ 2. เริ่มต้นการออม
ถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะเสี่ยงในการลงทุนทำธุรกิจ หรือยังมีเงินไม่พอที่จะลงทุนแล้ว จุดเริ่มต้นของความร่ำรวยทางเดียวที่เราจะเริ่มทำได้ก็คือ “การออม”

? 3. มีวินัยการออม
จากผลการวิจัยและสำรวจพบว่า คนที่ประสบความสำเร็จทางการเงินและร่ำรวยนั้น มักจะมีการใช้ชีวิตที่มีแบบแผนที่ชัดเจน ดำเนินชีวิตตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งเป็นวินัยหลักที่ต้องมีสำหรับคนที่รักการออม

? 4. ควบคุมการเงิน
การออมนั้นฟังดูแล้วว่าทำง่าย แต่พอทำจริง ๆ แล้วทำยากมาก เนื่องจากว่าปัจจัยสำคัญที่สุดก็คือ “วินัย” จงจำไว้ว่าเมื่อเราควบคุมการเงินของเราได้แล้ว ก็เท่ากับว่าเราควบคุมชีวิตของเราไว้ได้

? 5. ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน
เพื่อให้การออมของเรานั้นประสบความสำเร็จ ขอให้มีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน เพราะเป้าหมายนั้นคือหลักชัยในการทำสิ่งต่าง ๆ

? 6. มีความฝันอันยิ่งใหญ่
การมีความฝันที่ยิ่งใหญ่ อาจจะช่วยให้การออมของเราทำได้ดีขึ้น เพราะเป้าหมายที่สูงนั้น จะเป็นตัวช่วยผลักดัน เป็นแรงขับที่ดี

? 7. ต้องมีเงินก้อนยามฉุกเฉิน
เมื่อเราตั้งใจที่จะทำให้ชีวิตมีความปลอดภัยทางการเงินแล้ว อย่าเพิ่งคิดถึงผลตอบแทนของเงินก้อนนั้น แต่ให้นึกถึงความปลอดภัยของเงินก้อนนั้นเป็นหลัก และเงินก้อนแรกที่เก็บออมต้องเป็นเงินที่ใช้เพื่อเรื่องฉุกเฉินในชีวิต

? 8. เลือกออมให้ถูกวิธี
การออมนั้นจะต้องคิดถึงอัตตราเงินเฟ้อ เพราะเงินนั้นเมื่อเก็บนาน ๆ ไปจะมีค่าลดลง สินค้าหรือของที่เราอยากได้ก็จะมีราคาสูงขึ้น เวลาเลือกรูปแบบการออมต้องคำนึงถึงจุดนี้ด้วย

? 9. แบ่งการออมเป็นหลายส่วน
การออมที่ดี ต้องแบ่งเงินออมออกเป็นหลาย ๆ ส่วน แล้วจัดสรรมันให้ลงตัว ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของแต่ละคน อย่าพยายามเลียนแบบการออมของคนอื่น ให้ออกแบบการออมของเราเอง

? 10. การออมต้องมีความเสี่ยงต่ำ
การออมมีหลากหลายวิธี แต่คุณสมบัติสำคัญของการออมก็คือ “จะต้องมีความเสี่ยงต่ำกว่าการลงทุน” เราต้องมองหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ปลอดภัย แต่สามารถตอบสนองความต้องการในการออมของเราได้