? เป้าหมายการเก็บเงินแบบ 3 โหล เพื่อใช้ชีวิตแบบ slow life วัยเกษียณ ?

adminsavings

? เป้าหมายการเก็บเงินแบบ 3 โหล เพื่อใช้ชีวิตแบบ slow life วัยเกษียณ ?

วิธีเก็บเงินแบบ 3 โหล เป็นวิธีที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับปัญหาเก็บเงินเกษียณไม่พอ ด้วยการแบ่งกลุ่มสินทรัพย์ที่เรามีเป็น 3 ส่วน โดยคำนึงถึงรายรับที่ต้องการและขอบเขตเวลา ซึ่งข้อดีของการเก็บเงินแบบนี้คือ ความมั่นคงในยามเกษียณ นั่นเอง ..โดย

? โหลที่หนึ่ง
คือ เอาไว้ใช้จ่ายจริง ๆ ในช่วง 2 ปีแรกหลังการเกษียณ จึงควรนำไปฝากหรือลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง นำออกมาใช้งานได้ง่าย ไม่มีความเสี่ยงหรือเสี่ยงน้อย

⛽️ โหลที่สอง
คือ เตรียมไว้ใช้จ่ายให้พอในช่วง 3-7 ปีหลังเกษียณ และเพื่อให้เงินก้อนนี้สร้างผลตอบแทนกลับมาให้เรา โดยที่ไม่เสี่ยงมากจนเกินไป จึงต้องนำไปลงทุนในกองทุนเสี่ยงปานกลางที่ได้ดอกเบี้ย 2-3 ปี
โดยเป้าหมายแอบแฝง คือ เราจะต้องเอาดอกเบี้ยที่ได้จากเงินออมใบนี้ เพื่อเอาไปเติมในโหลใบที่ 1 เมื่อเวลาผ่านไป 1 ปี

โหลที่สาม
คือ เตรียมไว้ใช้จ่ายให้พอในช่วงหลังปีที่ 7 ของการเกษียณเป็นต้นไป และเพื่อให้เงินก้อนนี้สร้างผลตอบแทนกลับมาให้เราพอเพียงที่เราต้องการใช้ต่อปี จึงต้องนำไปลงทุนในกองทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงในระยะยาว ที่ได้ดอกเบี้ย 8-10%

สำหรับคนที่อายุน้อย อาจจะคิดว่าแผนเงิน 3 โหลนี้ ยังไม่จำเป็นในตอนนี้ หรือยังมีเงินไม่มากพอ แต่จริง ๆ แล้ว แนะนำว่าควรค่อย ๆ เริ่มเก็บเงินไปที่ละใบตั้งแต่วันที่ยังไม่เกษียณ และค่อย ๆ ทำให้เต็มไประหว่างทางก็ได้ เพราะมันจะช่วยให้เราเกิดเป้าหมายความท้าทายในการออมเงิน มีการจัดการเงินแบบ Healthy และยิ่งเราทำเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกปลอดภัย เหมาะกับการใช้ชีวิตในยุคนี้ที่เราไม่อาจมั่นใจได้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นค่ะ ?

Original by “well-wisher”