? 4 พฤติกรรมที่ทำให้ไม่มีเงินเก็บ รู้แล้วเลี่ยงด่วน ! ?

adminsavings

? 4 พฤติกรรมที่ทำให้ไม่มีเงินเก็บ รู้แล้วเลี่ยงด่วน ! ?

?1.ไม่วางแผนการใช้เงิน
อยากได้อะไรก็ซื้อทันที พอรู้ตัวอีกทีก็ตอนสิ้นเดือนซึ่งเงินเริ่มไม่พอใช้แล้ว

? 2.ใช้บัตรเครดิตไม่เป็น
บัตรเครดิตเปรียบเสมือนดาบสองคม
หากใช้เป็นก็จะเกิดประโยชน์กับเรามากมาย แต่ถ้าใช้บัตรไม่เป็นก็เป็นตัวบ่อนทำลายสถานะการเงินของเราได้เช่นกัน

? 3.ใช้จ่ายเงินเกินตัว
การใช้จ่ายเงินเกินตัวถือเป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมที่ทำให้ไม่มีเงินเก็บ หลายคนใช้เงินเกินรายได้หรือรายรับที่เข้ามา

?4.ไม่มีเป้าหมายในการเก็บเงิน
เราควรมีเป้าหมายในการเก็บเงิน เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าจะต้องเก็บเงินไปเพื่ออะไร ทำให้มีแรงจูงใจในการเก็บเงินมากขึ้น

ที่มา K.Expert@kaasikornbank.com