? 4 ข้อต้องห้าม ก่อนที่เงินออมจะหายหมด ?

adminsavings

? 4 ข้อต้องห้าม ก่อนที่เงินออมจะหายหมด ?

?️1. นำเงินออมไปลงทุนในสิ่งที่ไม่เข้าใจ
การไม่เข้าใจในสินทรัพย์ที่ลงทุน อาจทำให้ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดหวังและมีโอกาสขาดทุนสูง

?2. ให้บุคคลอื่น
การให้ยืมเงิน นอกจากมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้เงินคืนแล้ว ยังมีโอกาสสูญเสียมิตรภาพด้วย

⛓️3. ใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และไม่ก่อให้เกิดรายได้
คนที่เสียเงินออมมักนำเงินไปใช้ในการซื้อสิ่งที่ไม่จำเป็น แทนที่จะนำเงินไปลงทุนทั้งหมด ทิ้งไว้ในบัญชีออมทรัพย์

⚙️4. ฝากเงินออม
นอกจากจะไม่ช่วยให้เกิดความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นแล้ว ยังทำให้อำนาจซื้อลดลงจากเงินเฟ้อด้วย

ที่มา : สมาคมนักวางแผนการเงินไทย