? สูตรออมเงินแบบ 50/30/20 ?

adminsavings

? สูตรออมเงินแบบ 50/30/20 ?

สูตรออมเงินแบบ 50/30/20 เป็นการแบ่งรายจ่ายออกเป็นส่วน ๆ มากน้อยแตกต่างกันไปตามความสำคัญ โดยสูตรนี้จะแบ่งรายจ่ายต่อเดือนออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ

? ส่วนแรก 50% คือ Need หรือ สิ่งจำเป็นในชีวิต
ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะเป็นประเภทขาดไม่ได้ ต้องใช้ดำรงชีวิต ได้แก่ ค่ารถไปทำงาน BTS MRT รถตู้ ค่าอาหารในแต่ละวันตามความจำเป็น ค่าน้ำค่าไฟ ค่าเช่าบ้าน และที่สำคัญอีกอย่างคือ “หนี้สินที่ต้องชำระเจ้าหนี้คืน” หนี้บ้าน หนี้เพื่อน (ที่ Block Line และ Facebook ไปแล้ว) รวมถึงหนี้ทั้งหลายที่ไปก่อมา

❤️ ส่วนที่สอง 30% คือ Want หรือ สิ่งที่เราอยากได้
มันเป็นค่าใช้จ่ายทางเลือกซะมากกว่า จ่ายหรือไม่จ่ายก็ไม่มีผลต่อชีวิตเรามาก เช่น ซื้อเสื้อสวย ๆ ใช้สินค้าราคาแพง

ส่วนที่สาม 20% คือ Emergency and Future หรือ เงินฉุกเฉินเงินอนาคต เงินฉุกเฉินเอาไว้เผื่อต้องใช้ด่วน และอย่าลืมเรื่องเงินออมเพื่อการลงทุนด้วย เพราะจะทำให้ชีวิตของเรามั่งคั่งขึ้น

Original by “well-wisher”