🛸5 วิธีออมเงินง่าย ๆ แต่ใช้ได้จริง !🛸

adminsavings

🛸5 วิธีออมเงินง่าย ๆ แต่ใช้ได้จริง !🛸

💶 1.แบงค์ 50 ห้ามใช้
ได้แบงค์ 50 เมื่อไรเก็บแยกไว้ทันที สัก 2 – 3 เดือน จาก 50 บาทจะกลายเป็นหลายพันเลยค่ะ

🪙 2.เก็บเหรียญ
แต่ละวันเหลือเหรียญเท่าไร หยอดใส่ออมสินให้หมด เดือนหนึ่งอาจเก็บเงินได้ถึงพันเลยค่ะ

💷 3.แบงค์ใหม่ – ไม่ใช้
เจอแบงค์ใหม่เมื่อไร ให้เก็บไว้เลยโดยเริ่มจากแบงค์เล็ก ๆ อย่างแบงค์ 20 บาท หรือแบงค์ 100 บาทก่อนก็ได้

💸 4.หักเศษเงินเดือน
สมมุติว่าได้เงินเดือน 17,360 บาทลองหักออก 360 บากมาเก็บไว้ดูค่ะ

💰 5.แบ่งเงินใส่ถุง
โดยแบ่งเงินเป็นค่าใช้จ่ายประจำวันใส่เป็นถุง ๆ ไว้ ทำให้เรารู้การใช้เงินในแต่ละวันได้

Original by well-wisher