?️5 วิธีต้องเก็บเงินยังไงให้อยู่! เพื่อขอสินเชื่อง่าย ๆ?️

adminsavings

?️5 วิธีต้องเก็บเงินยังไงให้อยู่! เพื่อขอสินเชื่อง่าย ๆ?️

?1. ตั้งเป้าแล้วแปะบนกระปุก
อยากได้อะไรเขียนแปะไว้ที่กระปุกและตั้งเป้าหมาย ค่อย ๆ เก็บจนกว่าจะครบ

?2. เก็บเงิน อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจซื้อทันที
จำกัดการถอนเงินของตัวเองด้วยการถอนเงินมาก้อนเดียวหรือสองก้อนเก็บไว้ที่บ้าน

?3. ไม่ใช้แบงค์ 50
เริ่มภารกิจสะสมแบงค์ 50 ก็จะทำให้การเก็บเงินเป็นเรื่องที่สนุกมากยิ่งขึ้น

?4. ใช้กระติกน้ำ
เมื่อเราหิวน้ำ ไม่จำเป็นต้องซื้อน้ำขวดใหม่ คว้ากระติกตัวเองมาได้เลย นอกจากจะประหยัดเงิน แล้วยังดีต่อทรัพยากรโลกอีกต่างหาก

?️5. ใช้เท่าไหร่ ออมเท่านั้น
หลีกเลี่ยงการใช้เงินอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการใช้จ่ายตามเป้าหมายรวมไปถึงเพิ่มเงินออมโดยรวมได้เร็วขึ้น

Original by “well-wisher”