🎗️5 วิธีต้องเก็บเงินยังไงให้อยู่! เพื่อขอสินเชื่อง่าย ๆ🎗️

adminsavings

🎗️5 วิธีต้องเก็บเงินยังไงให้อยู่! เพื่อขอสินเชื่อง่าย ๆ🎗️

🥇1. ตั้งเป้าแล้วแปะบนกระปุก
อยากได้อะไรเขียนแปะไว้ที่กระปุกและตั้งเป้าหมาย ค่อย ๆ เก็บจนกว่าจะครบ

🥈2. เก็บเงิน อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจซื้อทันที
จำกัดการถอนเงินของตัวเองด้วยการถอนเงินมาก้อนเดียวหรือสองก้อนเก็บไว้ที่บ้าน

🥉3. ไม่ใช้แบงค์ 50
เริ่มภารกิจสะสมแบงค์ 50 ก็จะทำให้การเก็บเงินเป็นเรื่องที่สนุกมากยิ่งขึ้น

🏅4. ใช้กระติกน้ำ
เมื่อเราหิวน้ำ ไม่จำเป็นต้องซื้อน้ำขวดใหม่ คว้ากระติกตัวเองมาได้เลย นอกจากจะประหยัดเงิน แล้วยังดีต่อทรัพยากรโลกอีกต่างหาก

🎖️5. ใช้เท่าไหร่ ออมเท่านั้น
หลีกเลี่ยงการใช้เงินอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการใช้จ่ายตามเป้าหมายรวมไปถึงเพิ่มเงินออมโดยรวมได้เร็วขึ้น

Original by “well-wisher”