👪 5 วิธี พ่อแม่สอนลูกออมเงิน 👪

adminsavings

👪 5 วิธี พ่อแม่สอนลูกออมเงิน 👪

💶1.รู้จักค่าของเงิน
พ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกโดยฝึกให้ลูกอย่ามีนิสัยเบิกเงินมาใช้ล่วงหน้า ไม่เช่นนั้นนิสัยแบบนี้จะติดไปจนโต

💷2. จ่ายเบี้ยเลี้ยงให้กับลูกเป็นประจำ
ให้จ่ายเงินเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน วิธีนี้จะช่วยสอนให้ลูกรู้จักบริหารเงินด้วยตัวเอง และรู้ว่าควรใช้อะไรตอนไหน จะมีเงินเหลือใช้แต่ละวันหรือไม่

💵3. เป็นแบบอย่างที่ดี
สิ่งสำคัญที่สุดคือพ่อแม่เป็นตัวอย่างให้กับลูก คอยสอนถึงคำว่าอดออม ไม่ฟุ่มเฟือย เก็บเงินฝากเงินธนาคาร เป็นต้น

💴4. พาลูกไปเปิดบัญชีธนาคาร
เพื่อฝึกฝนนิสัยการออมใหัลูกตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ทั้งมีเงินเก็บ ได้เรียนรู้การมีเงินงอกเงยในบัญชี

💰5. สอนให้ทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย
นอกจากจะฝึกทักษะการคิดคำนวนแล้ว ยังทำให้ลูกรู้ว่า ได้ใช้จ่ายไปเท่าไร และวันต่อไปควรใช้เท่าไร เหลืออดออมเท่าไร

ที่มา : เว็บ sanook